W związku z podpisaną przez Prezydenta RP ustawą ograniczającą handel w niedzielę Polska Rada Centrów Handlowych wystosowała opinię dotyczącą przewidywanych skutków wprowadzenia ustawy w życie.

Czytamy w niej „ustawa ograniczająca handel w niedziele jest złym rozwiązaniem ze względu na liczne, niekorzystne skutki społeczno-ekonomiczne ustawy dla przedsiębiorców, pracodawców, pracowników, konsumentów oraz ze względu na wady legislacyjne tej ustawy.”

Zdaniem Rady „ustawę cechuje tak wysoki stopień niedookreśloności i wewnętrznych sprzeczności o charakterze legislacyjnym i merytorycznym, że zarówno wdrożenie zaproponowanych w niej rozwiązań, jak i ich praktyczne wyegzekwowanie, może wiązać się z szeregiem problemów, a w niektórych przypadkach, okazać się nawet niemożliwe do realizacji, a w konsekwencji powodować szereg negatywnych skutków prawnych zarówno dla przedsiębiorców jak i konsumentów.”

Pełna treść opinii Polskiej Rady Centrów Handlowych

Komentarz HRtrendy:

Jak zmieni się handel w związku z wprowadzeniem ustawy? Jak na razie trudno w 100% przewidzieć konsekwencje wprowadzenia zakazu. W mediach pojawiają się informacje na temat różnorodnych pomysłów, które być może sklepy będą testować. Zmiany mogą polegać zarówno na wprowadzeniu nowego asortymentu, który umożliwi sprzedaż w niedzielę, otwarcie sklepów na zasadzie showroomów oraz wprowadzenie możliwości dokonania zakupu przez internet (który nie jest zakazany) z odbiorem towaru w sklepie. Niektóre sieci handlowe zapowiadają również wprowadzenie nocnej zmiany z niedzieli na poniedziałek celem przygotowania sklepu do sprzedaży.