W lipcu na portalu Pracuj.pl opublikowano 39 007 ogłoszeń o pracę, co oznacza wzrost liczby ofert pracy o 3% w porównaniu z analogicznym okresem w 2015 roku. Najwięcej ofert pochodziło z branż: handel i sprzedaż, bankowość/ finanse/ ubezpieczenia oraz przemysł ciężki. Pracodawcy poszukiwali głównie specjalistów ds. handlu i sprzedaży, obsługi klienta oraz IT. O pracę najłatwiej było w województwach: mazowieckim, dolnośląskim i małopolskim. 

Z jakich branż pochodziło najwięcej ofert pracy?

W lipcu na portalu Pracuj.pl największą liczbę ofert pracy opublikowali pracodawcy z branży handel i sprzedaż. Z branży tej pochodziło 7 461 ogłoszeń o pracę, co stanowiło 19% wszystkich lipcowych ogłoszeń (wzrost liczby ogłoszeń rok do roku o 5%). Kolejnymi branżami z największą liczbą opublikowanych ofert pracy były bankowość/finanse/ubezpieczenia z liczbą 5 323 oraz przemysł ciężki z liczbą 3 286 ogłoszeń. W lipcu największy wzrost zapotrzebowania na pracowników odnotowano w branży turystyka, hotelarstwo, gastronomia – pracodawcy z tej branży opublikowali o 14% ogłoszeń więcej niż przed rokiem. Warto zauważyć, że miesiące wakacyjne to co roku zwiększone zapotrzebowanie na pracowników tej branży.  Znaczący wzrost zanotowała także branża produkcja dóbr szybkozbywalnych – FMCG i wyniósł on 12%.

Jakich specjalistów poszukiwali pracodawcy w lipcu? 

W lipcu najczęściej poszukiwanymi specjalistami byli pracownicy handlu i sprzedaży, do których adresowanych było 36% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w lipcu. Pracodawcy w lipcu poszukiwali także pracowników obsługi klienta (20% wszystkich ofert pracy) oraz IT (16% wszystkich ofert pracy).  Znacząca liczba ofert pracy skierowana była także do specjalistów do spraw finansów (15% wszystkich ofert). Z kolei do inżynierów pracodawcy skierowali 10% wszystkich ogłoszeń, a zapotrzebowanie na tych ekspertów wzrosło rok do roku o 4%.

Największy wzrost zainteresowania pracodawców w lipcu dotyczył specjalistów produkcji –  liczba ofert adresowanych do tych pracowników wzrosła o 14% w porównaniu z lipcem 2015 r. Widoczny jest także wzrost zapotrzebowania na specjalistów IT utrzymujący się już od kilku miesięcy – w lipcu wzrost zapotrzebowania na tych specjalistów wyniósł 12%. O tyle samo (12%) wzrosła liczba ofert skierowanych do specjalistów zajmujących się obsługą klienta. Istotne wzrosty liczby ogłoszeń zaobserwowano w lipcu także w przypadku specjalistów ds. logistyki (wzrost o 8% w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku).

W których województwach najłatwiej o pracę?

Mazowieckie niezmiennie znajduje się na czele województw z największa liczbą ogłoszeń o pracę. W lipcu pracodawcy z tego regionu opublikowali 8 567 ofert, co stanowiło 22% ogólnej liczby ogłoszeń w tym miesiącu. Na kolejnych miejscach znalazły się województwo dolnośląskie z 4 176 ofertami oraz małopolskie z 3 739 ofertami. Znaczna liczba ofert pracy pochodziła także z województw: wielkopolskiego (3 565), śląskiego (3 400) oraz pomorskiego (2 727). W lipcu 2016 r. największe wzrosty liczby opublikowanych ofert pracy odnotowano w województwie pomorskim, w którym wzrost liczby ofert pracy wyniósł 11% oraz w województwie zachodniopomorskim, w którym pracodawcy opublikowali o 10% więcej ofert niż przed rokiem.

Jakie firmy poszukują pracowników?

W lipcu najczęściej zapotrzebowanie na nowych pracowników zgłaszały firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników, które opublikowały łącznie 11 816 ofert pracy. Zbliżona liczba ogłoszeń pochodziła z firm zatrudniających od 51 do 250 osób (10 769 ofert) oraz firm zatrudniających od 11 do 50 osób (10 111 ofert). Najmniejsza liczba ogłoszeń pochodziła z najmniejszych przedsiębiorstw zatrudniających do 10 osób i wynosiła 6 308. Natomiast najwyższy wzrost liczby opublikowanych ofert pracy, o 5% w porównaniu rok do roku, opublikowały firmy zatrudniające od 11 do 50 pracowników.

Źródło: pracuj.pl