Do zbudowania zgranego, odnoszącego sukcesy zespołu, potrzebne są nie tylko odpowiednie kompetencje, ale również dopasowanie charakterologiczne współpracowników, którzy powinni wzajemnie się uzupełniać. Zdaniem ekspertów Hays, konflikt osobowości to jeden z głównych powodów nieudanych rekrutacji, dlatego poznanie charakteru kandydata jeszcze podczas procesu rekrutacyjnego powinno być równie ważne, jak weryfikacja jego umiejętności.

INNY NIE ZNACZY ŹLE DOPASOWANY

Dokładne poznanie charakteru oraz motywacji kandydata jest niezbędne do podjęcia decyzji o jego dopasowaniu czy niedopasowaniu do zespołu. Rozmowa kwalifikacyjna jest idealną szansą na ocenę osobowości potencjalnego pracownika. Warto o tym pamiętać – spotkanie z kandydatem powinno być skierowane nie tylko na weryfikację jego kompetencji technicznych czy organizacyjnych, ale też na poznanie osobowości i cech charakteru.

Zdaniem Pauli Rejmer, Dyrektor Zarządzającej Expert Perm w Hays Poland, dobre dopasowanie charakterologiczne członków jednego zespołu nie oznacza, że muszą oni być do siebie podobni. Wręcz przeciwnie. − Różne osobowości mogą się uzupełniać i tworzyć unikalną dynamikę zespołu, poprzez wzajemne wspieranie, inspirowanie i motywowanie do pracy. Zróżnicowanie charakterologiczne jest szczególnie cenne w przypadku top managementu, ponieważ wpływa na podejmowanie optymalnych decyzji biznesowych.

WARTOŚĆ RÓŹNORODNOŚCI

Korzyści z wielopłaszczyznowej różnorodności pracowników to również temat poruszony w najnowszym numerze Hays Journal, publikacji będącej przeglądem trendów oraz komentarzy dotyczących współczesnego świata pracy. Zdaniem ekspertów, personel złożony z ludzi różnorodnych pod względem wieku, pochodzenia, doświadczenia zawodowego, wykształcenia i opinii może wpływać na korzyść firmy.

Każda jednostka została ukształtowana przez życiowe doświadczenia oraz środowisko, które miały realny wpływ na rozwój cech osobowościowych oraz własnego poglądu na świat. Organizacje mogą zyskać na posiadaniu pracowników charakteryzujących się rozmaitością myśli i opinii, jeśli będą potrafiły umiejętnie wykorzystać różnorodność ich kompetencji. – uważa Yvonne Smyth, Group Head of Diversity w Hays.

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

Nieudana rekrutacja jest dla firmy bardzo kosztowna. Warto dołożyć wszelkich starań, aby jeszcze przed rozpoczęciem procesu ustalić typy osobowości, które zgrają się z obecnymi pracownikami. Jest to czasochłonne, ponieważ należy znaleźć odpowiedzi na pytania: Czego obecnie potrzeba zespołowi? Jakie kompetencje i umiejętności pozwoliłyby na poprawę wyników? Jaka atmosfera panuje w zespole?

Dlaczego to takie ważne? Dobre dopasowanie pracownika otwiera drzwi do nieoczekiwanych szans na rozwój biznesu, lecz wybór nieodpowiedniej osoby może oznaczać problemy zarówno na gruncie biznesowym, jak i personalnym. Paula Rejmer, wymienia trzy obszary, które mogą przesądzić o powodzeniu rekrutacji.

1. Specyfika firmy

Kultura organizacji oraz cenione w niej wartości to aspekty, które powinny nadawać ton każdemu projektowi rekrutacyjnemu w firmie. – Każda organizacja potrzebuje ludzi, którzy szybko zrozumieją i dopasują się do jej charakteru oraz atmosfery. W przeciwnym razie, brak identyfikacji z firmą może doprowadzić do szybkiej demotywacji oraz odejścia z organizacji. – twierdzi ekspert Hays Poland.

2. Braki w zespole

Jeszcze przed rozpoczęciem poszukiwań nowego pracownika, każdy menedżer powinien przeanalizować swój obecny zespół i zdefiniować istniejące w nim luki kompetencyjne oraz określić pożądane cechy nowych pracowników. Kluczowa jest też równowaga charakterów – zespół złożony wyłącznie z podobnych do siebie ludzi może uniemożliwić wprowadzenie kreatywnych i innowacyjnych pomysłów w życie. – Cel zespołu jest wspólny, ale pomysły na jego osiągnięcie różne. Dlatego bardzo cennym jest rozważanie różnych możliwości, dyktowanych innymi oczekiwaniami i cechami osobowości – twierdzi Rejmer.

3. Dobra „chemia”

To bardzo ważne, aby współpracownicy po prostu się lubili, ponieważ dobre relacje zwiększają efektywność wykonywanej pracy. Jeśli w trakcie spotkania rekrutacyjnego kandydatowi i jego potencjalnemu przełożonemu rozmowa się „nie klei”, zmniejsza to jego szanse na zatrudnienie. W końcu wszyscy zainteresowani  woleliby na co dzień pracować z osobami, z którymi po prostu się dogadują.

Zastosowanie powyższych wskazówek oraz kierowanie się zasadą różnorodności w miejscu pracy sprawi, że każdy zespół zostanie wzmocniony o dopasowanego osobowościowo pracownika, który wzbogaci organizację o swoje umiejętności, doświadczenia, wiedzę i poglądy, nawet jeśli nie wpisują się one w standardowy zestaw cech personelu firmy.

Źródło: Hays Poland