Rozwijaj nowe umiejętności i zdobywaj nowe kwalifikacje, bo maszyny przejmą Twoją pracę – według najnowszego raportu Adzuna ponad 50 000 ofert zniknie z rynku pracy w ciągu dwudziestu lat w wyniku robotyzacji miejsc pracy.
• 50 000 ofert pracy aktualnie dostępnych na polskim rynku może być nieaktualnych w 2035 roku – w stolicy to prawie 4 000, czyli blisko 17% wszystkich dostępnych wakatów
• 25% wakatów zniknie z polskiego rynku pracy w ciągu najbliższych 20 lat
• Szczecin, Bielsko Biała i Radom to miasta najbardziej narażone na automatyzację, natomiast Kraków, Warszawa, i Łódź to miasta z najmniejszym ryzykiem zmian
• Sprzedaż, obsługa klienta, transport i administracja to sektory które zostaną najbardziej dotknięte zmianami
Osoby poszukujące pracy powinny poważnie rozważyć, czy ich miejsca pracy są ‘bezpieczne’ w obliczu automatyzacji, która zastąpi umiejętności pracowników. Według analizy przeprowadzonej przez Adzuna Polska na podstawie 198 000 ofert pracy aktualnie dostępnych na polskim rynku, ponad 1 na 4 oferty nie uchroni się przed procesem robotyzacji. Adzuna oszacowała które zawody w Polsce są najbardziej podatne na automatyzację, a tym samym na ich zniknięcie z rynku pracy. Raport wskazuje prawdopodobieństwo powyżej 75%.

Spośród 10 miast w Polsce którym przyjrzano się ze szczególną uwagą, Szczecin okazał się mieć najwyższy odsetek ofert pracy zagrożonych automatyzacją. Niemal 30% wszystkich ogłoszeń w Szczecinie kwalifikuje się do grupy którą naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego określili jako wysoce podatną na automatyzację. Radom i Gdańsk znajdują się niewiele w tyle w rankingu miast najbardziej narażonych na robotyzację miejsc pracy do 2035 roku.

W Warszawie, Krakowie i Łodzi znaleziono najwięcej ofert pracy w zawodach ‘przyszłościowych’, ale średnio 1 na 5 wakatów w tych miastach charakteryzuje wysokie ryzyko automatyzacji. Warszawa znajduje się tuż za Krakowem na szczycie najmniej zagrożonych miast, lecz pod względem proporcji wakatów wysokiego ryzyka, liczba ofert pracy które potencjalnie przejmą maszyny to 2% w skali kraju. Poza dziesięcioma miastami, którym szczegółowo przygląda się raport Adzuny, ryzyko automatyzacji jest znacznie większe.

1) Produkcja, Administracja i Usługi

Duże liczby wolnych stanowisk dla kierowców (5175), pracowników administracji (1744) oraz pracowników fizycznych w branży produkcyjnej i przemysłowej (18163) świadczą o szczególnym zagrożeniu w sektorze administracji, transportu, oraz o skali robotyzacji linii produkcyjnych. Oferty pracy dla kierowców (które charakteryzuje bardzo wysokie prawdopodobieństwo robotyzacji), to 3% wszystkich wakatów.

Pracodawcy poszukujący pracowników do roli w obsłudze klienta (14667) stanowią aż 7% wszystkich wakatów kraju, pomimo iż kwalifikujące się do tej kategorii profesje polegają w dużej mierze na wykonywaniu powtarzalnych, rutynowych procesów, które są najbardziej podatne na automatyzację. Popularną kategorią jest również administracja (1744), którą charakteryzuje wysoki współczynnik automatyzacji, poprzez zastosowanie oprogramowań i urządzeń inteligentnych.

Tabele statystyczne


Tabela 1: 10 miast z największa i najmniejszą liczbą ofert pracy w kategorii wysokiego ryzyka automatyzacji

tabela 1

Tabela 2: Lista województw według proporcji aktualnych ofert pracy z grupy wysokiego ryzyka automatyzacji (od największego do najmniejszego).

tabela 2

Metodologia badania

Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet Oksfordzki zatytułowane ‘The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs To Computerisation?” kategoryzuje 702 zawody według ich prawdopodobieństwa automatyzacji w skali od 0 do 1.

Adzuna wykorzystała dane dotyczące zawodów, których prawdopodobieństwo automatyzacji było większe lub równe 0.75, dopasowała do nich słowa kluczowe używane przez pracodawców w ofertach pracy i potwierdziła z danymi bazy danych Adzuna Polska dotyczącej ofert pracy opublikowanych w Maju 2016 roku.

Źródło: Adzuna Polska