Mediana wynagrodzeń osób z wykształceniem magisterskim inżynierskim wyniosła 5 750 PLN brutto miesięcznie — wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku. To o 28% (1 250 PLN) więcej niż wyniosło przeciętne wynagrodzenie magistrów.

 

Co czwarty pracownik z tytułem zawodowym magistra inżyniera zarabiał 9 000 PLN i więcej. Co czwarty pracownik z tytułem zawodowym magistra inżyniera zarabiał 9 000 PLN i więcej, a 25% z nich zarabiało 3 800 PLN i mniej.

Schemat1

 

Mapa1

We wszystkich województwach więcej zarabiali pracownicy po studiach magisterskich inżynierskich niż sami magistrowie. Najwyższe zarobki były w województwie mazowieckim, gdzie mediana wynagrodzeń magistrów inżynierów wyniosła 7 588 PLN brutto miesięcznie i była wyższa o 26% od przeciętnego wynagrodzenia magistrów, które wyniosło 6 000 PLN.

Analizując wynagrodzenia na stanowiskach, warto zwrócić uwagę na zarobki kierowników projektu. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 9 226 PLN brutto miesięcznie. Aby zarobić tyle, ile kierownik projektu przeciętnie zarabiał w miesiąc, laborant chemiczny musiałby przepracować ponad trzy miesiące. A co czwarty chemik z tytułem magistra inżyniera zarabiał 2 300 PLN brutto i mniej.

InfografikaEwelina Jurczak
Wynagrodzenia.pl

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.