Największe różnice pojawiają się na wyższych szczeblach zawodowych. Zarobki kobiet są o jedną piątą mniejsze od zarobków mężczyzn. Wśród dyrektorów i członków zarządu mediana płac pań jest o 3 200 PLN niższa niż u panów

– wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak.

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto mężczyzn w 2013 roku wyniosło 4 500 PLN. Kobiety zarabiały o 900 PLN mniej. Co czwarta z nich otrzymywała wynagrodzenie niższe od 2 500 PLN. Wynagrodzenia 25% mężczyzn przekroczyły 7 500 PLN.

Screen shot 2014-04-02 at 12.28.01 PM

 

Największe różnice między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn zaobserwowano na szczeblu dyrektora/zarządu. Kobiety zarabiały przeciętnie o 3 200 PLN mniej. Połowa mężczyzn zatrudnionych na stanowisku kierownika zarabiała od 4 400 PLN do 10 000 PLN. Kobiety otrzymywały pensję na poziomie 5 800 PLN.

Sedlak_kobiety_zarzad


Patrycja Tryka

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.

wynagrodzenia.pl