Wrzesień i październik w większości firm oznaczają zamykanie budżetów na kolejny rok finansowy. Prognozowane wzrosty wynagrodzeń w Polsce w 2015 będą podobne do 2014r., jednocześnie będą jednymi z najwyższych w Europie.

 

Według danych globalnej firmy doradczej Aon Hewitt podwyżki wynagrodzeń w firmach działających na polskim rynku za 2014r. wynosiły średnio 3,6%. Jak wynika z najnowszego badania Aon Hewitt Global Salary Increase Survey wysokość planowanych podwyżek na 2015r. w Polsce wyniesie 3,7%.

W ciągu ostatnich kilku lat średnie wzrosty wynagrodzeń w Polsce nie przekraczały poziomu 4%. Dopiero od 2014r. planowane i realizowane podwyżki są niższe. Nie jest to jednak powód do pesymizmu – komentuje Katarzyna Stasińska – lider praktyki doradztwa wynagrodzeniowego w Aon Hewitt.

Zmiana ta idzie w parze z niskim poziomem inflacji – realne podwyżki są znacznie wyższe od inflacyjnych prognoz na 2015r. Dzięki temu polskie społeczeństwo nadal będzie można nazywać <<stopniowo bogacącym się>>.

W 2014r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych najprawdopodobniej wyniesie około 0,5%. Wiele prognoz inflacyjnych na 2015r. przewiduje dla naszego kraju 1,5%, co daje realny wzrost płac o 2,2%. Dla porównania, realny wzrost płac w Niemczech wyniesie 1,6%, we Francji 1,7%, w Belgii 0,8% a w Wielkie Brytanii 1%.

Wśród krajów Europy Środkowo Wschodniej wyższych realnych podwyżek mogą spodziewać się bułgarscy (2,5%) i rosyjscy pracownicy (2,7%). W Czechach, Słowacji i na Węgrzech, realnie płace wzrosną średnio o 1,2%.

A co dzieje się z płacami na Ukrainie? Wszystko wskazuje na to, że inflacja nie wyhamuje w 2015r. realne płace będą niższe niż dzisiaj.

Coraz częstszą praktyką stosowaną przez ukraińskie oddziały międzynarodowych firm jest określanie wynagrodzenia w dolarach amerykańskich, szczególnie menedżerom wyższego szczebla. Przy wypłacie pensji, pracownik otrzymuje ją w USD lub w hrywnach, przy czym wypłata jest równowartością przyznanej kwoty w dolarach – komentuje Katarzyna Stasińska.

 podwyzki_AonHewitt

 

W Polsce – kadrze menedżerskiej mniej niż specjalistom. 

Średnie podwyżki dla najwyższej kadry zarządzającej i dla kierowników w Polsce będą o 0,1 punktu procentowego niższe niż dla wykwalifikowanych specjalistów i pracowników fizycznych.

Jedną z przyczyn tych różnic mogły być zamrożenia podwyżek, jakie w ostatnich latach obserwowaliśmy w wielu organizacjach. Na ogół, w takich sytuacjach najbardziej poszkodowani są szeregowi pracownicy, których wynagrodzenia są dużo niższe niż ich przełożonych. W efekcie, wiele firm ma potrzebę dorównania płac specjalistów do warunków rynkowych – komentuje Stasińska.


Widełki płacowe są aktualizowane, ale indeksacja płac odchodzi w zapomnienie

Wiele badanych firm planuje w 2015r. zaktualizować swoje widełki płacowe (minimalne i maksymalne poziomy pensji przewidziane dla poszczególnych grup stanowisk). Średnio, widełki będą podnoszone o 3,5%. Nie oznacza to jednak, że wszyscy pracownicy tych firm dostaną automatyczne podwyżki o 3,5%.

Jak wynika z badania Aon Hewitt Global Salary Increase Survey tylko 4% polskich firm w przyznaje podwyżki obowiązkowo. Średnia podwyżka planowana na rok 2015 wynosi 2,2%.

Indeksacja płac już od dawna jest reliktem przeszłości. Nowoczesne organizacje chcą przyznawać podwyżki tym pracownikom, których praca jest pozytywnie oceniana. Tym najlepszym należy dawać dużo więcej niż średnia w firmie lub inflacja w kraju, a co za tym idzie – tym najgorszym nie dawać nic – komentuje Katarzyna Stasińska. Badanie Aon Hewitt pokazało, że w roku 2015, najlepszym pracownikom przyznane zostaną średnio 2x większe podwyżki niż pracownikom o przeciętych wynikach pracy.

 

Metodologia badania

Analiza została przygotowana na podstawie 27-mej edycji badania Aon Hewitt Global Salary Increase Survey. Badanie przeprowadzono w sierpniu 2014 w 120 krajach. Badanie zbiera informacje o przyznanych w 2014 i planowanych na 2015 podwyżkach płac zasadniczych.

####

Aon Hewitt