Elastyczne formy zatrudnienia jeszcze niedawno były wyłącznie trendem, powoli stają się standardem. Zanim obie strony zdecydują się na współpracę opartą na nienormowanym czasie pracy, należy zadbać o detale, czyli wsparcie technologiczne.

 

 

Rozwój branży IT podsuwa wiele rozwiązań służących usprawnieniu działań i zwiększeniu efektywności takiego modelu pracy. Tworzy to nowe możliwości dla osób o utrudnionym dostępie do rynku pracy.

 

- „Obecnie mamy do czynienia z nowym wymiarem mobilności zawodowej. Nie oznacza on wyłącznie gotowości do zmian, czy przystosowania do wymagań pracodawcy. Nowoczesna organizacja pracy opiera się na umiejętnym zarządzaniu czasem i sposobem realizacji działań.

Sami określamy kiedy i gdzie chcemy wykonać powierzone nam zadanie – to kolejny etap rozwoju pracy zdalnej. Takie rozwiązanie sprawdzają się doskonale przy aktywizacji zwłaszcza osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, czy o utrudnionym dostępie do rynku pracy”

- komentuje Karolina Serwańska,  Prezes Spółdzielni Socjalnej Giełda Pracy.

 

Elastyczne formy zatrudnienia to oszczędność dla firm

Praca oparta na elastycznym czasie i zdalnych formach współpracy oferuje szereg korzyści zarówno dla osoby zatrudnionej jak i dla pracodawcy. Wystarczy spojrzeć na rynek pracy w Wielkiej Brytanii, gdzie ten model jest wykorzystywany na szeroką skalę. Według badania przeprowadzonego przez brytyjską agencję badawczą RSA i operatora komórkowego Vodafone odejście od tradycyjnych sposobów zatrudnienia pozwoli zaoszczędzić średnio 650 funtów rocznie w przełożeniu na jednego pracownika.

Istnieje jednak pewien wymóg, który decyduje o efektywnej współpracy. Obie strony muszą się komunikować. Tu z pomocą przychodzi branża IT, a w szczególności rozwiązania wykorzystujące Internet. Zniknęły bariery, które ograniczały wykonywanie obowiązków zawodowych poza przestrzenią biurową. Dzięki nowym technologiom pracownicy i pracodawcy mogą komunikować się z dowolnego miejsca na świecie. Nie ma też problemu z dostępem do danych firmowych.

Dzięki wykorzystaniu np. danych w chmurze pracownicy są w stanie zdalnie realizować powierzone im zadania. Możemy przesyłać dane kiedykolwiek i gdziekolwiek chcemy – wystarczy skorzystać z urządzenia z dostępem do Internetu.

- „Nowe rozwiązania teleinformatyczne wkraczają w każdą dziedzinę naszego życia. Kompetencje technologiczne coraz częściej decydują o naszej pozycji na rynku pracy. Nie dotyczy to wyłącznie branży IT,  umiejętność korzystania z technologii staje się jednym z podstawowych wymogów stawianych przez pracodawców z różnych sektorów. Ten trend zobowiązuje nas do zdobycia tych kompetencji, ale także otwiera przed nami nowe możliwości. Umiejętne wykorzystanie nowych rozwiązań pozwala na to by pracować w komfortowych warunkach” – dodaje Karolina Serwańska.

 

 

O Spółdzielni:

Spółdzielnia Socjalna Giełda Pracy to społecznie użyteczna forma działalność gospodarczej. Spółdzielnia świadczy usługi w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i doradztwa gospodarczego dla osób prywatnych i firm oraz instytucji z terenu Małopolski, zainteresowanych zatrudnianiem i tworzeniem miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Spółdzielnia podejmuje również szereg działań w środowisku lokalnym, głównie związanych z aktywizacja społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  W chwili obecnej w Spółdzielni pracuje 10 osób – w tym 9 z orzeczeniem o niepełnosprawności.