„O referencjach z perspektywy rekrutera”
- rozmowa z Lizą Stolarczyk, rekruterem w MPS Polska

 

Czy dla Ciebie jako rekrutera referencje są ważne?

Generalnie tak. Ich znaczenie rośnie wraz z „wagą” obsadzanego stanowiska. Wtedy wybranie „złego” kandydata wiąże się z większym ryzykiem dla firmy, a referencje to jeden z elementów minimalizujących to ryzyko. Referencje powinny dopełniać obraz kandydata, który powstaje podczas procesu rekrutacji. Jeśli nie wszystkie elementy pasują do naszej układanki, tym bardziej trzeba się zastanowić nad pytaniem: rekomendować czy nie…

 

Czy kandydaci uważają je za ważne? Czy przynoszą, sami pokazują, proaktywnie je wykorzystują w trakcie rozmów z Tobą?

Kandydaci aplikujący na stanowiska specjalistyczne, silnie związane z branżą, przynoszą referencje. Również pracownicy na stanowiska linowe np. monterzy potrafią zadbać o to, żeby pracodawca wystawił im opinię po zakończeniu projektu. Czasami referencje są w języku obcym. Powinny być przetłumaczone na polski. Referencje to dokumenty, którymi kandydaci chcą się pochwalić, zarówno jeśli chodzi o treść jak i przygotowanie do spotkania z rekruterem.

 

Czy mając dobrego kandydata po dobrej rozmowie zrezygnowałaś z niego po otrzymaniu negatywnej referencji albo odwrotnie: słaby kandydat miał super referencje i jednak go rekomendowałaś?
W pierwszym momencie raczej szukam wtedy innego źródła referencji i staram się sprawdzić, czy negatywne informacje są prawdziwe. Mogę również zadać „ukryte” pytanie Kandydatowi i posłuchać jego wersji. Nie powinno się ignorować przesłanek skłaniających do zastanowienia się nad tym, czy to najwłaściwsza osoba.

 

Czy referencje przynoszone przez kandydata (listy, opinie,…) są dla Ciebie wiarygodne?
Tak, ale dobrze je sprawdzić mailowo lub telefonicznie.

 

Jakie referencje są dla Ciebie najbardziej wartościowe?
Zależy na jakie stanowisko aplikuje Kandydat. Czasami istotne będą referencje z wewnątrz firmy, ale jeśli nasz Kandydat będzie pracował z klientem/dostawcą to istotne będą referencje z zewnątrz organizacji.

 

Jak kandydaci mają skutecznie wykorzystywać referencje w procesach rekrutacji?
Doceniam Kandydata, który przychodzi na spotkanie rekrutacyjne z „elegancką teczką” zawierającą świadectwa, dyplomy, referencje, CV, certyfikaty zawodowe… Jeśli nie ma referencji pisemnych, powinien móc podać kontakt do osoby, która ich udzieli. Może też zadeklarować, że prześle kontakt mailem i powiadomi tę osobę o możliwości kontaktu ze strony rekrutera.


Kodeks pracy

Od 2 lutego 1996 r. pracodawca nie ma formalnego obowiązku wystawiania opinii pracownikowi. Obecnie zależy to wyłącznie od dobrej woli pracodawcy. Co więcej, pracownik nie może odwołać się w tej sprawie do sądu pracy, ponieważ w roku 1996 uchylony został art. 98 Kodeksu Pracy dotyczący wydawania opinii o pracowniku.

Sąd Najwyższy w wyroku z 21 stycznia 2003 r. (I PK 66/02, OSNP 2004/13/227) podkreślił natomiast, że nie kwestionuje „(…) jednak prawa pracownika do żądania od zakładu pracy, który go zatrudnia lub zatrudniał, wydania o nim opinii, gdy dla uzyskania innej pracy jest mu ona potrzebna.”

 
źródło: Lee Hecht Harrison | DBM