Wg ostatnich badań rynku pracy Polacy coraz częściej zmieniają zatrudnienie. W ciągu ostatniego półrocza wśród polskich respondentów takie osoby stanowiły 24 proc. To wyzwanie dla pracodawców, którzy muszą przykładać większą wagę do utrzymania pracownika w firmie.

 

Ponad 50 proc. osób rotujących na rynku pracy to ludzie młodzi. W ostatnim półroczu pracę zmienił co trzeci respondent z grupy wiekowej 18 – 25 lat.

Głównym powodem zmiany zatrudnienia, co nie jest niespodzianką, są finanse. Następnie, wewnętrzne pragnienie zmiany w swoim życiu, a kolejną przyczyną, niezadowolenie z obecnego pracodawcy.

Więc co zrobić by nie stracić pracownika po kilku miesiącach od zatrudnienia i jak uatrakcyjnić swoją ofertę na tle innych pracodawców?

Oto kluczowe zasady opracowane przez firmę Wojciech Herra Doradztwo Personalne:

 

Po pierwsze: wdrożyć

W pierwszych tygodniach obecności nowego pracownika w firmie należy zadbać o wprowadzenie go w specyfikę pracy, dokładnie omówić jego obowiązki, przedstawić dotychczasowe działania i ich efekty związane z jego stanowiskiem. Ważne jest także zapewnienie w pierwszych dniach pracy wsparcia w powierzone zadania, zapoznanie z innymi pracownikami i dokładne przedstawienie ich stanowisk, tak by nowicjusz wiedział do kogo może zwrócić się w danej sprawie.

                                                                                                                          

Po drugie: złamać nawyki

Pracownik, który zmienia pracę na rzecz innej nieświadomie przenosi nawyki zaczerpnięte w poprzedniej firmie. Dlatego ważne, by w jak najkrótszym czasie się ich wyzbył. W tym celu należy przedsawić mu jasno i klarownie, ale nie nakazująco lecz informująco,  zasady panujące w naszej firmie.

Warto mu o nich przypomniać jak najczęściej to możliwe, ale także w sposób taktowny i nienarzucający.
Bardzo pomocny może okazać się plan działania, który można stosować nie tylko wobec nowego, ale także każdego pracownika:

  • wyjaśnij,
  • pokaż,
  • pozwól działać,
  • obserwuj,
  • pochwal postępy i /lub skoryguj postępowanie.

 

Po trzecie: uatrakcyjniać warunki pracy

Głównym powodem zmiany pracy są finanse lub po prostu brak docenienia, poczucie bezużyteczności. Dlatego warto byśmy w miarę naszych możliwości premiowali pracę naszych podwładnych. Ważne by doceniać ich nie tylko po tym jak osiągną konkretny sukces, ale także zauważać starania w jego osiągnięciu.

Jeśli to możliwe po kilku miesiącach pracy, czy po osiągnięciu bardzo dobrego wyniku, sfinalizowania ważnego kontraktu, etc., warto zaproponować podwyżkę, premię, czy docenić wysiłki pracownika np. przez organizację ciekawego wyjazdu integracyjnego, np. (co jest już bardzo popularne na zachodzie) wraz z rodzinami. Jeśli nie mamy możliwości finansowego docenienia, warto pochwalić pracownika na forum, w wiadomości mailowej rozesłanej do wszystkich lub osobiście np. przy okazji zebrania firmowego. Warto by nowy pracownik czuł się doceniony i wiedział, że to co robi jest zauważane.

Ważnym elementem przy zapewnieniu dobrych warunków pracy jest możliwość spotkania się menadżera z podwładnym np. raz na dwa tygodnie, szczególnie w większych firmach, gdzie szeregowy pracownik nie ma możliwości spotykania swojego szefa. Warto by podczas takich 20-30 minutowych spotkań to pracownik nakreślał ich temat mówił o swoich bolączkach, problemach, radził się w kluczowych sprawach.