Porównaliśmy zarobki w Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu. Spośród tych trzech miast najwięcej zarabiano we Wrocławiu. Mediana wynagrodzeń wyniosła w tym mieście 4 700 PLN. Ile wynosiły przeciętne pensje w Krakowie i Poznaniu?
 
 
 

W Poznaniu mediana zarobków wyniosła 4 500 PLN. W Krakowie zarabiano przeciętnie o 100 PLN mniej. Z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że mediana wynagrodzeń całkowitych brutto w Polsce w 2013 roku wyniosła 4 050 PLN. Zarobki we wszystkich trzech zestawionych miastach przekroczyły więc wartość ogólną dla kraju. Inaczej jest, jeśli pod uwagę weźmiemy zarobki w województwach, wyłączając miasta wojewódzkie.

Mediany nie przekroczyły 4 000 PLN w żadnym z omawianych województw. Dla dolnośląskiego, wielkopolskiego i małopolskiego wyniosły odpowiednio 3 700 PLN, 3 600 PLN i 3 400 PLN. Przeciętne zarobki w trzech rozważanych miastach wojewódzkich były nawet o 29% wyższe niż na terenach województw z wyłączonym miastem wojewódzkim.

wykres Kraków, Wrocław, Poznań

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.

wynagrodzenia.pl