Wyniki najnowszego badania. Połowa Polaków odczuwa irytację zapytana o wysokość zarobków – wynika z najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie serwisu Zarobki.pracuj.pl. Raport z badania, przeprowadzonego przez TNS Polska, „Polacy mówią o płacy” jest elementem kampanii „Zarobki bez tabu”.

 

Jak pokazuje raport „Polacy mówią o płacy”*, zrealizowany we współpracy z ośrodkiem badawczym TNS Polska, ponad 50% badanych irytuje, gdy ktoś pyta ich o wynagrodzenie, a czterech na dziesięciu (42%) odczuwa zakłopotanie, gdy ma rozmawiać z innymi o zarobkach. Co więcej, aż 20% respondentów boi się takich rozmów. Niemal połowa badanych (48%) uważa, że zarobki są w Polsce tematem tabu, o którym się nie rozmawia. 

Badania socjologiczne pokazują, że praca zawodowa należy do wysoko cenionych przez Polki i Polaków wartości, a  większość z nas (59%) deklaruje zadowolenie z pracy. Nie oznacza to satysfakcji z zarobków - jedynie jedna czwarta badanych deklaruje zadowolenie z sytuacji finansowej i wysokości dochodów, wynika z badania CBOS. Ponadto jest to temat, o którym niechętnie rozmawiamy z innymi. Sądzić więc można, że istnieje tabu kulturowe, zapewne powodowane wpajanym podczas wychowania przekonaniem, że nie powinniśmy się interesować sprawami innych osób, a zwłaszcza ich dochodami – komentuje prof. dr hab. Małgorzata Fuszara, ekspert kampanii „Zarobki bez tabu”.

 

Chcemy wiedzieć, ile zarabiają inni 

Tymczasem, aż 46% badanych chciałoby znać wysokość zarobków innych osób, pracujących na tym samym stanowisku, w tej samej branży. Zainteresowanie tym tematem częściej wykazują ludzie młodzi. Taką odpowiedź wskazało aż 64% respondentów w przedziale wiekowym od 18-29 lat oraz 54% w wieku 30-39 lat. Dla porównania, wśród  osób po 50-tym roku życia tego zdania jest około jedna trzecia badanych.

Odpowiadając na te zapotrzebowanie, na rynku pojawiają się raporty, które pozwalają porównać swoje wynagrodzenie na tle branży, bez konieczności poruszania tego tematu z innymi m.in. serwis Zarobki.pracuj.pl, na którym ankietę wypełniło już ponad 180 000 osób.

 

Bardzo duży wpływ na swobodę poruszania kwestii wynagrodzeń mają pracodawcy i ustalane przez nich reguły zatrudnienia. Często zdarza się, że oczekują od pracownika deklaracji zachowania wynegocjowanych warunków zatrudnienia w tajemnicy. Pozwala to na pozostawienie sobie pola manewru w przypadku negocjacji podwyżek oraz wynagrodzeń podczas rekrutacji, co może stanowić dla pracodawców źródło znacznych oszczędności – twierdzi Maciej Bąk, ekspert ds. Raportów Wynagrodzeń serwisu Zarobki.pracuj.pl

 

Bogatsi mniej otwarcie o zarobkach

Wysokość wynagrodzenia i pozycja zawodowa mają wpływ na opinię odnośnie otwartego mówienia o zarobkach. Za pozytywne zjawisko uważa je aż 40% respondentów z wynagrodzeniem netto, oscylującym w okolicach 2000 złotych i tylko 26% respondentów z poziomem zarobków przekraczającym 4000 złotych. Otwarte mówienie o pensji popiera blisko połowa pracowników fizycznych. Natomiast najwięcej jego przeciwników znajdziemy wśród kadry zarządzającej. Raczej negatywnie oceniło je 29% przedstawicieli tej grupy.

 

 wykres_zarobki

 

Z bliskimi rozmawiamy chętniej 

Badanie pokazało, że otwarcie rozmawiamy o zarobkach z najbliższymi, których darzymy zaufaniem. Łącząca nas z nimi więź zmniejsza również dyskomfort odczuwany podczas takich rozmów. Zdecydowana większość pracujących porusza temat zarobków z partnerami (75%) i rodziną (70%), a nieco mniej niż połowa ze znajomymi (46%) i współpracownikami (44%). Zaskakująco dużo, bo aż 7% badanych rozmawia o zarobkach z osobami nieznajomymi.

 

*Raport „Polacy mówią o płacy” przygotowano na podstawie badania opinii publicznej, przeprowadzonego w marcu 2014 r., metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo, przez TNS Polska, na próbie reprezentatywnej 1000 zawodowo czynnych Polaków.

 

Cytowanie wyników badania możliwe tylko za podaniem źródła: „Polacy mówią o płacy” raport z badania TNS Polska na zlecenie serwisu zarobki.pracuj.pl, marzec 2014.

***

„Zarobki bez tabu” to kampania, której inicjatorem jest portal Pracuj.pl. Celem kampanii jest wywołanie publicznej dyskusji dotyczącej wysokości płac, przy jednoczesnym zachęceniu do porównania poziomu swojego wynagrodzenia za pośrednictwem strony www.zarobki.pracuj.pl, umożliwiającej analizę własnych zarobków na tle innych przedstawicieli tej samej branży na podobnych stanowiskach. W ramach kampanii przygotowano Raport Polacy mówią o płacy, zrealizowany we współpracy z ośrodkiem badawczym TNS Polska. Ekspertami udzielającymi merytorycznego wsparcia kampanii zostali socjolog prof. dr hab. Małgorzata Fuszara oraz seksuolog prof. dr hab. med. Zbigniew Lew-Starowicz.

 

Pracuj.pl