O zarządzaniu absencją, pracy tymczasowej oraz motywacji pracowników na III Kongres HR Spółek Giełdowych SEG. 9-10 kwietnia 2014 roku w Ossie odbędzie się III Kongres HR Spółek Giełdowych SEG organizowany przez Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Temat przewodni tegorocznego Kongresu to „HR jako kluczowy czynnik kreacji wartości spółki giełdowej”. Będzie mowa między innymi m.in o zarządzaniu absencją, pracy tymczasowej oraz motywacji pracowników.

Zmiana rzeczywistości gospodarczej, która nastąpiła w ostatnich latach powoduje, że obecnie głównym i najważniejszym atutem wielu firm jest kapitał ludzki. Niejednokrotnie to dobrze wykwalifikowany zespół dysponujący szeroką wiedzą i międzynarodowymi doświadczeniami wypracowuje olbrzymi zyski dla firmy bez udziału maszyn, zasobów czy surowców.

Dlatego też należy skończyć z traktowaniem działu HR jako mało istotnej jednostki w firmie, która jako potomek dawnych kadr zajmuje się wypisywaniem umów i odbieraniem wniosków urlopowych. Rola dzisiejszych działów HR jest znacznie większa, a ich prawidłowe funkcjonowanie przekłada się m.in. efektywny system szkoleniowy, duży poziom satysfakcji pracowników, niski poziom współczynników absencji czy fluktuacji kadr

– mówi Prezes SEG, dr Mirosław Kachniewski.

Pierwszego dnia zaplanowane zostały trzy sesje plenarne. W ramach pierwszej dyskusji panelowej na temat zarządzania absencją zaproszeni Goście zastanowią się dlaczego pracownicy chorują, co robią „na chorobie” oraz jak zmniejszyć absencję chorobową.

Podczas drugiej sesji będzie mowa o wadach i zaletach pracy tymczasowej.

Sytuacja na polskim rynku pracy wydaje się obecnie wyglądać na dosyć stabilną, co jednocześnie pozwoli Polsce utrzymać nadal wysoki wskaźnik wzrostu odsetka osób zatrudnionych tymczasowo.

Z ostatnich danych Europejskiej Konfederacji Prywatnych Agencji Zatrudnienia EuroCiett wynika,że Polska jest liderem jeśli chodzi o wzrost obrotów agencji zatrudnienia w ramach pracy tymczasowej (+21% r/r), podczas gdy w większości pozostałych krajów nie przekroczył 5%. Powód, to przede wszystkim tzw. penetration rate, czyli popularność pracy tymczasowej w Polsce w stosunku do innych krajów zachodnioeuropejskich, jest kilkukrotnie mniejsza i wynosi 0,6% podczas gdy średnia dla Unii Europejskiej to blisko 2%.

Nie możemy również zapomnieć, że Polska gospodarka się rozwija i wzrasta także rynek pracy. Warto zauważyć, że praca tymczasowa jako elastyczna forma zatrudnienia, jest dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw w sytuacji zmiennej koniunktury i będzie zyskiwać na znaczeniu

– podkreśla Anna Wicha, Dyrektor Generalny Adecco Poland.

Pogłębiony zostanie także temat motywacji, omawiany na poprzednich Kongresach. Podczas trzeciej sesji panelowej zaproszeni Goście będą mówić o granicach pozytywnej motywacji, aspektach podnoszenia wydajności poprzez stosowne procedury nadzoru i kontroli, motywacji pozafinansowej, a także o konsekwencjach „wewnętrznej konkurencji”.

Każdy szef chce mieć pracowników kompetentnych, samodzielnych i sprawnie realizujących zadania – ludzi wysoce „zmotywowanych”. Czyli właściwie jakich? Pojęcie „motywacji” często utożsamiane jest z wynagrodzeniem, aspekty finansowe są rzeczywiście kluczowe dla większości pracowników. W praktyce okazuje się, że wśród czynników zachęcających pracowników do dodatkowego wysiłku, wynagrodzenie nie jest wcale na pierwszym miejscu.

I tu pojawia się dylemat: jak łączyć elementy motywacji finansowej i pozafinansowej, aby najlepszych pracowników przyciągnąć do firmy i w niej zatrzymać? Jakie czynniki wpływają na poziom motywacji, czy lepsza jest pozytywna, nagradzająca efekty, czy negatywna, nastawiona na eliminowanie zachowań niepożądanych? Firmy, które znajdują odpowiedzi na te pytania są w stanie wygrywać nawet w trudnych czasach, bo skuteczna motywacja wprost przekłada się na wyniki biznesowe

– mówi Prezes Zarządu BPI Polska, Krzysztof Ogonowski.

Drugiego dnia Kongresu zaplanowane zostały zajęcia praktyczne, podczas których omówione zostaną zagadnienia takie jak: współpraca szefa HR z Zarządem przy wdrażaniu strategicznych zmian; podnoszenie efektywności organizacji i zespołu poprzez skuteczną transformację firmy; praca tymczasowa jako sposób obniżenia kosztów personalnych i efektywne rozwiązanie na wahania koniunktury; ubezpieczenia osobowe dla kadry menedżerskiej i pracowników; budowanie kultury etycznej w miejscu pracy; mobbing w miejscu pracy.

Gospodarzem Kongresu będzie Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerstwo nad wydarzeniem objęli: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako Partner Instytucjonalny, firma Unicomp-WZA jako Partner Technologiczny,  Adecco PolandBPI Polska jako Partnerzy Strategiczni oraz Business Service, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Crido Taxand, DLA PiperInstytut Rynku Kapitałowego – WSE Research jako Partnerzy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
http://seg.org.pl/pl/iii-kongres-hr-spolek-gieldowych-seg