Niemal co piąta osoba prowadząca działalność gospodarcza nie angażuje się w pracę – wynika z badania przeprowadzonego przy pomocy platformy badaniaHR.pl. Od czego zatem zależy zaangażowanie pracowników?


Analizując rodzaj firmy w kontekście zaangażowania można zauważyć, iż grupą, w której znajduje się największy odsetek osób (24%) deklarujących wysokie zaangażowanie, jest grupa przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą.

Wniosek taki nie powinien zaskakiwać. Dziwić może natomiast spora reprezentacja tychże przedsiębiorców (18%)  w grupie osób niezaangażowanych, a więc tych, które nie są ani zainteresowane swoją pracą ani nie identyfikują się ze swoją firmą. Jest to o tyle ciekawe, że osoby prowadzące własną działalność gospodarczą są zwykle jej pomysłodawcami i zarazem właścicielami, jak zatem możliwe, że nie identyfikują się ze stworzoną przez siebie firmą?

 

–  Wyjaśnieniem być może fakt, iż grupa osób prowadzących własną działalność gospodarczą jest zróżnicowana: na tych, którzy prowadzą ją z własnej inicjatywy oraz na tych, którzy zostali do tego niejako przymuszeni. Zdarza się bowiem tak, iż wymogiem zatrudnienia jest posiadanie własnej działalności gospodarczej. Wówczas pracownik, który zupełnie nie ma natury przedsiębiorcy zakłada swoją własną firmę, choć jego późniejsza działalność więcej ma wspólnego z pracą o charakterze etatowym niż z przedsiębiorczością.

Gdyby postawiona hipoteza okazała się prawdziwa można wysnuć z niej wniosek, iż nakłanianie pracowników do zakładania własnej działalności gospodarczej może przynosić pracodawcy tylko pozorne zyski. Niskie zaangażowanie nie może bowiem zagwarantować efektywnej pracy żadnej organizacji – komentuje Konrad Kulikowski z Sedlak & Sedlak .

 

w1

Zaangażowanie pracowników –  brak zaangażowania w dużym stopniu dotyka również organizacje pozarządowe oraz administrację państwową i samorządową.

Specjaliści podkreślają znaczenie nadzorowania zaangażowania pracowników przez działy HR.

Monitorowanie poziomu zaangażowania ułatwia prowadzenie zbilansowej polityki personalnej. Wiedza o strukturze zaangażowania wśród pracowników firmy jest niezbędna do podejmowania działań ukierunkowanych na jego zwiększanie i utrzymywanie na wysokim poziomie – dodaje Kulikowski.

 

O badaniu

W ogólnopolskim badaniu zaangażowania przeprowadzonym przez Sedlak & Sedlak wzięło udział 1734 pracowników zatrudnionych w różnych branżach. Badanie to przeprowadzono w formie kwestionariusza online za pośrednictwem portalu badaniaHR.pl.

 

Redakcja rynekpracy.pl