Polacy korzystający z Internetu znacznie częściej pracują i zajmują lepsze stanowiska, w porównaniu z tymi, któ­rzy nie korzystają z tego medium. Dotyczy to także generacji 50+. Co więcej, jeśli porównać wyłącznie osoby pracujące, okazuje się, że użytkownicy znacznie częściej podejmują lepiej płatną lub dodatkową pracę. Dlatego rozwijanie kompetencji cyfrowych ma szczególne znaczenie w ograniczeniu zjawiska bezrobocia w tej grupie.

 

11 KWIETNIA obchodzimy ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem. Utrata pracy i poszukiwanie nowego miejsca zatrudnienia jest szczególnie dużym wyzwaniem dla osób powyżej 50-go roku życia. W tej grupie ponad 9 mln Polaków nie korzysta z Internetu, co jest nie tylko ważną kompetencją z punktu widzenia pracodawcy, ale również ułatwia znalezienie nowego zajęcia. Sprzyja również zakładaniu własnego biznesu.

 

Raport Koalicji „Dojrzałość w sieci” zatytułowany „Między alienacją a adaptacją. Polacy w wieku 50+ wobec Internetu” pokazuje wyraźny związek korzystania z komputerów i Internetu ze znacznie lepszym radzeniem sobie na rynku pracy. Internauci znacznie częściej podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności. Dzięki temu ich zarobki rosną wyraźnie szybciej niż osób niekorzystających. Korzystanie z Internetu ma duże znaczenie dla podtrzymania aktywności zawodowej Polaków 50+.

Infografika_50plus (2)

 

W świetle raportu Koalicji „Dojrzałość w sieci” różnice pomiędzy osobami korzystającymi w latach 2007-2009 z Internetu i tymi, które nie korzystały są znaczące. Dane Diagnozy Społecznej 2009 wykorzystane w Raporcie pokazują, że wśród osób niekorzystających, po upływie dwóch lat aktywnych zawodowo  pozostawało tylko 75% pracujących w 2007 roku. Tymczasem wśród użytkowników Internetu aż 90%, a wśród tych, którzy korzystać zaczęli w okresie tych dwóch lat – 82% było nadal zatrudnionych.

Użytkownicy Internetu mają znacznie większą szansę na osiągnięcie awansu zawodowego, także po pięćdziesiątce. W okresie roku poprze­dzającego badanie Diagnozy Społecznej 2009 awans osiągnęło 8,9% pracujących użytkowników i zaledwie 2,8% zatrudnionych z tej grupy, którzy z sieci nie korzystali. Być może jest to związane ze znacznie częstszym podwyższaniem swoich kompetencji z myślą o możliwości lepszych zarobków, przez te z osób aktywnych zawodowo, które korzystają z internetu.

 

UPC, współzałożyciel Koalicji „Dojrzałość w sieci” realizuje od wielu lat program edukacyjny Akademia e-Seniora. Jest również inicjatorem projektów badawczych i raportów, które pozwalają lepiej poznać zjawisko wykluczenia technologicznego osób starszych. Poprzez akcje edukacyjne inspiruje również młodych aby zachęcali rodziców i dziadków do włączenia się do cyfrowej społeczności.

Więcej informacji na temat Polaków 50+ w Internecie dostępnych jest tutaj http://dojrzaloscwsieci.pl/raport-otwarcia.html