Zapowiadana druga fala kryzysu nie przeszkadza w dalszym rozwoju ofert zatrudnienia w branży IT. Według szacunków Adecco Poland rok 2013 będzie stanowić kontynuację dynamicznego rozwoju zatrudnienia w tym sektorze.

Analizy Adecco Poland jednoznacznie wskazują, że rynek IT rozwija się i taki trend utrzyma się również w 2013 roku. Ten rok nazywany jest także „rokiem przełomowym” dla tej branży. W przeciągu ostatnich dwóch lat liczba zatrudnionych pracowników w sektorze IT wyniosła ponad 400 tys. osób. Pomimo załamania gospodarczego sektor IT nie przestał się rozwijać, co najwyżej sytuacja gospodarcza nieznacznie spowolniła jego rozwój, ale w przeciwieństwie do innych sektorów – nie zahamowała.

Stały rozwój nowych rozwiązań, czy też wyzwań takich jak Big Data, mobilność, BYOD, czy też bardzo dobra koniunktura dla centrów BPO to tylko kilka najważniejszych zjawisk, z którymi obecnie przedsiębiorstwa muszą się zmierzyć. Rola działu IT czy też outsourcowanych podmiotów w tym zakresie staje się kluczowa. Aby tym wyzwaniom sprostać, firmy nie tylko inwestują w szkolenia obecnych pracowników, ale również od kilku już lat stale poszukują m.in. doświadczonych programistów, wdrożeniowców oraz analityków.

- Z naszej perspektywy możemy śmiało pokusić się o stwierdzenie, że rok 2013 podobnie jak dwa poprzednie, będzie rokiem pracy w sektorze IT – podkreśla Anna Wicha, Dyrektor Generalny Adecco Poland.

Przy tym należy podkreślić, że oczekiwania co do kandydatów w branży IT w dalszym ciągu są dosyć wysokie. Dlatego sam proces rekrutacji jest często dosyć długotrwały, wymagający posiadania umiejętności wyławiania potencjalnych kandydatów z rynku.

- Kandydata lub pracownika, w zależności od funkcji jaką pełni, musi cechować wysoki poziom wiedzy w zakresie systemów operacyjnych, tworzenia i administrowania bazami danych lub programowania wysoko- oraz niskopoziomowego przynajmniej w jednej technologii. Jednocześnie istotne są aktualne trendy związane z wyzwaniami przed, którymi stoi branża. Zakłada się, że obecnie ogromne szanse stwarza rynek analizy danych biznesowych tzw. Big Data – mówi Łukasz Sobkowicz Dyrektor Departamentu Pracy Stałej Adecco Poland.

Należy również podkreślić, że poza podstawowymi cechami jakie powinna charakteryzować się osoba pracująca w IT, konieczne są dodatkowe umiejętności, takie jak zarządzanie i współpraca w zespołach roboczych, znajomość przynajmniej jednego lub dwóch języków obcych, które są niezbędne przy realizacji międzynarodowych projektów informatycznych.

Nowa perspektywa – kolejne możliwości pracy

Z analiz Adecco Poland wynika, że rozwojowi branży IT w 2013 r. będą sprzyjały inwestycje w centrach BPO i ITO, które będą ukierunkowywały się w stronę bardziej skomplikowanych operacji niż te, które świadczą obecnie.

- Od kilku już lat duże korporacje międzynarodowe coraz częściej przesuwają centra offshoringowe
do Polski, przede wszystkim przez wzgląd na jakość pracy w naszym kraju oraz doświadczenie naszych specjalistów – mówi Łukasz Sobkowicz.

 Nie bez znaczenia jeśli chodzi o prognozowany wzrost ofert pracy w IT w kolejnych miesiącach i latach, jest obecna debata w kontekście perspektywy budżetu unijnego na 2014 – 2020, a szczególnie potencjał związany z finansowaniem projektów badawczo-rozwojowych (R&D) i innowacyjnych.

- Jeśli decyzja Parlamentu Europe`jskiego potrzyma perspektywę unijnego budżetu na kolejne lata, Polska będzie zmuszona do inwestycji w nowe technologie i badania w tym zakresie. Będzie
to następny krok zmierzający do zwiększenia konkurencyjności Polski na tle innych krajów – podkreśla Łukasz Sobkowicz.

Zatrudnienie w sektorze IT, to nie tylko oferty pracy dla doświadczonych specjalistów.

Od kilku lat można zaobserwować, że maturzyści i ich rodzice decydując się na studia racjonalnie podchodzą do procesu wyboru kierunku, po którym czekają atrakcyjne oferty pracy.

– Jestem przekonany, że rozwój oferty edukacyjnej uczelni wyższych na kierunkach technicznych również będzie miał wpływ na zwiększenie konkurencyjności kandydatów oraz dynamiczny rozwój tego sektora – przekonuje Łukasz Sobkowicz.

Co mówią dane Adecco?

Istotną rolę pracowników IT w firmach i potencjał związany z zatrudnieniem nowych osób potwierdzają badania Adecco Poland, które mówią że tylko w samym 2012 r. prawie 70% firm planowało zatrudnienie nowych pracowników IT.

Przy tym najbardziej poszukiwanym pracownikiem w branży był programista – 46% badanych wskazało na tą potrzebę, 14% badanych deklarowało chęć poszukiwania pracowników na stanowisko handlowca, a 10% na specjalisty do spraw wdrożeń.

- Zrealizowane przez nas badania potrzeb sektora IT w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi miały za zadanie zaprezentować prognozę dotyczącą rozwoju całej branży oraz dostosowywać ofertę Adecco Poland do aktualnych i zmieniających się potrzeb rynku – podkreśla Łukasz Sobkowicz. – Nasze obecne obserwację i rozmowy z największymi graczami na rynku w dalszym ciągu potwierdzają spory potencjał przed jakim stoi branża IT.

inf. prasowa Adecco