Ostatnie tygodnie to pasmo publikacji o prognozach na 2016 rok, zarówno dotyczących polityki i nauki, jak i świata pracy oraz biznesu. Ze względu na niepokojący początek roku na światowych giełdach, trudno przewidywać czy najbliższe miesiące będą pasmem sukcesów czy wyzwań. Jednak zdaniem ekspertów Hays, bezapelacyjnie ważnym postanowieniem noworocznym powinno być zadbanie o swoją karierę zawodową. Dlatego też przedstawiamy pięć kluczowych trendów rekrutacyjnych w roku 2016.

 W wielu sektorach rynku bardzo wyraźnie zaznacza się trend, zgodnie z którym pracownicy na co dzień współpracują z nowoczesnymi technologiami oraz bazami danych. Zauważamy to również w branży rekrutacyjnej, która jednak w głównej mierze opiera się na relacjach międzyludzkich – twierdzi Michał Młynarczyk, Managing Director Hays Poland.Z doświadczenia konsultantów Hays wynika, że organizacje reprezentujące wszystkie branże już teraz zauważają ogromny wpływ zmian technologicznych na ich pracę i są świadome, że tempo zmian dodatkowo przyspieszy w 2016.

1. Koncentracja na pełnym wykorzystywaniu danych

„Big data”, a więc zbiory obszernych danych dopiero od niedawna zaczęły być wykorzystywane jako istotne narzędzie biznesowe. − Wielu klientów z branży marketingu i technologii finansowych gromadzi i korzysta z danych w celu sporządzania prognoz dotyczących zachowań klientów – tłumaczy Michał Młynarczyk i dodaje – W 2016, zapotrzebowanie na analityków danych będzie rosło, a kluczowe będą kompetencje w zakresie „tłumaczenia” danych na realne działania firmy.

 2. Strategiczna rola Customer Experience

 Klienci spodziewają się dostępności najnowszych rozwiązań technologicznych zaraz po ich wprowadzeniu na rynek oraz oczekują, że obsługa klienta za każdym razem będzie szybka, spójna i na wysokim poziomie.

Rok 2016 będzie okresem innowacji w obszarze obsługi klienta. Największe zmiany będą dotyczyły lepszego adresowania oferty do klientów, zwiększania personalizacji usług oraz polepszania przepływu informacji na temat produktu – przewiduje Młynarczyk. Rozumienie oczekiwań klientów, ich sposobów działania i umiejętność zastosowania tych informacji w praktyce będą kompetencjami poszukiwanymi wśród ekspertów ds. Customer Experience.

 3. Inwestycja w bezpieczeństwo

 Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii oraz baz danych, zwiększa się ryzyko przestępczości internetowej. − Od jakiegoś czasu zauważamy wzrost liczby rekrutacji na stanowiska związane z bezpieczeństwem IT. Od osób pełniących taką funkcję nie oczekuje się jedynie ustabilizowania sytuacji po naruszeniu bezpieczeństwa firmy, ale stałego zapobiegania cyberatakom i rozwijania systemów bezpieczeństwa – tłumaczy Michał Młynarczyk. Rozwój baz danych oraz rozwiązań obsługiwanych w chmurze sprawią, że zapotrzebowanie na ekspertów od cyber bezpieczeństwa, inżynierów bezpieczeństwa oraz analityków bezpieczeństwa sieci będzie rosło.

4. Po pierwsze rozwiązania mobilne

 W bliskiej przyszłości, technologie mobilne będą miały ogromny wpływ na społeczeństwo. Zdaniem Michała Młynarczyka, rozwiązania mobilne już teraz zmuszają firmy do zmiany sposobów ich funkcjonowania oraz modeli biznesowych. – Wiele organizacji za swój główny cel na 2016 rok stawia sobie rozwój działalności w kierunku aplikacji mobilnych – ich klienci oczekują dostępu do usług w każdej chwili, nawet gdy nie mają możliwości skorzystania z  komputera. To z kolei przełoży się na większe zapotrzebowanie na kompetencje z obszaru rozwiązań mobilnych.

5. Silna pozycja STEM

Pracodawcy na całym świecie nadal zmagają się z niedoborem specjalistów z obszaru naukowego, technologicznego, inżynieryjnego oraz matematycznego (tzw. STEM). Eksperci Hays przewidują, że problem może się pogłębiać, bo zapotrzebowanie na tego typu kompetencje występuje zarówno w organizacjach rządowych oraz akademickich, jak i w wielu branżach, silnie rozwijających swoje zaplecze badawczo-rozwojowe. – Wzrost znaczenia przetwarzania danych oraz nowoczesnych technologii w biznesie sprawią, że rok 2016 będzie okresem wzmożonego zainteresowania pracodawców specjalistami w zakresie STEM – twierdzi Michał Młynarczyk.

Dostosowanie usług oraz metod ich dostarczania do nowoczesnych rozwiązań technologicznych są konieczne dla zachowania konkurencyjności firmy na rynku. Technologie oraz obszerne bazy danych tworzą nowe kierunki rozwoju zawodowego oraz zmieniają metody rekrutacji, wykorzystywane przez organizacje. Aby osiągnąć sukces w 2016 roku, pracodawcy powinni zwiększyć współpracę pomiędzy zespołami, rozwijać kompetencje obecnych pracowników oraz otworzyć się na nowe rozwiązania technologiczne.

Opracowanie: HAYS Poland