Od 1 września 2011 r. NIP nie powinien być używany jako numer identyfikacyjny osoby ubezpieczonej ani członków jego rodziny. Zwolnienie dotyczy wyłącznie ubezpieczonych – pracowników.

Na swojej stronie internetowej ZUS zamieścił informację, że od 1 września 2011 r. zmienił się zakres danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej, podawany w dokumentach ubezpieczeniowych przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zatem w dokumentach ubezpieczeniowych składanych od 1 września 2011 r. nie powinien być używany numer NIP jako numer identyfikacyjny osoby ubezpieczonej ani osób zgłaszanych jako członkowie rodziny. Numer NIP osoby ubezpieczonej nie musi być także podawany w drukach zwolnień lekarskich – ZUS ZLA (ale dotyczy to tylko numeru NIP osoby ubezpieczonej, nie dotyczy natomiast numeru NIP płatnika, czyli pracodawcy, który numer nadal musi być wpisywany w ZUS ZLA).

Numer NIP nadal obowiązuje jako identyfikator płatników składek.

Źródło:
www.zus.pl