Zgodnie z propozycją budżetu na 2012 r., którą przyjęła Rada Ministrów, od 1 stycznia 2012 r. minimalna płaca powinna wzrosnąć do co najmniej 1461 zł, co wynika z ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu (Dz.U. Nr 200, poz. 1679). Byłby to wzrost sięgający 5,4%, a pensje wzrosłyby o 75 zł.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia, ustalana jest w taki sposób, aby jego przeciętna wysokość wzrastała w danym roku w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wskaźnik cen