Główny Urząd Statystyczny opublikował informację, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2009 r. wyniosło 3 332,65 PLN. Oznacza to, że w stosunku do lutego, pensje wzrosły o 4,3%. Jest to pierwszy wzrost wynagrodzeń odnotowany przez GUS w sektorze przedsiębiorstw w tym roku. Od grudnia 2008 roku, zarobki Polaków systematycznie spadały.

Fakt, że wynagrodzenia w styczniu 2009 roku były niższe w stosunku do grudnia 2008 roku nie jest niepokojący, gdyż jest to stała tendencja występująca w każdym roku. W grudniu pracownicy najczęściej otrzymują dodatkowe nagrody pieniężne, co podnosi poziom ich przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń.

W porównaniu do marca 2008 roku, zarobki w sektorze przedsiębiorstw wzrosły o 6%. Nie jest to jednak największa zmiana poziomu płac. W odniesieniu do roku poprzedniego, najwięcej – bo aż o 8,3% – wzrosły zarobki w styczniu 2009 roku.

Czy są to pierwsze sygnały poprawy koniunktury gospodarczej? Na pewno jest to pierwszy wzrost wynagrodzeń w 2009 roku, któremu towarzyszy 0,2% spadek wskaźnika inflacji. Z optymistyczną oceną sytuacji należy się jednak wstrzymać co najmniej do momentu, w którym to ukaże się nowe obwieszczenie o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw.

wynagrodzenia.pl