Według najnowszego raportu Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków zarządów spółek sektora informatycznego w 2007 roku”, przeciętne zarobki menedżerów w spółce informatycznej notowanej na GPW kształtowały się na poziomie 433 000 PLN, co daje średnio 36 000 PLN miesięcznie. W kwocie tej nie zawiera się wartość wynagrodzenia w postaci opcji na akcje.

Na pierwszym miejscu listy najlepiej opłacanych menedżerów znalazł się Janusz Filipiak, prezes ComArch S.A. Jego wynagrodzenie w 2007 roku wyniosło 6 122 699 PLN. Siedem kolejnych miejsc w zestawieniu zajmują wiceprezesi Asseco Poland S.A., największej spółki informatycznej notowanej na warszawskiej GPW.
Istotne różnice w zarobkach występowały w zależności od stażu firmy na giełdzie. Ponad dwu i półkrotnie mniej zarabiali menedżerowie firm, które zadebiutowały na GPW w 2007 roku. Mediana ich płac wyniosła 244 000 PLN, podczas gdy wynagrodzenie bardziej doświadczonych kolegów z branży oscylowało wokół 626 000 PLN.

Wysokość zarobków menedżerów zależała także od wielkości zatrudnienia. Zdecydowanie najwięcej zarabiali menedżerowie spółek zatrudniających ponad 2,5 tysiąca pracowników – mediana ich rocznych wynagrodzeń wyniosła 2 248 000 PLN. Najniżej opłacani byli zarządzający spółkami zatrudniającymi poniżej 250 osób. Ich zarobki kształtowały się w 2007 roku na poziomie 186 000 PLN.

Duży wpływ na wysokość płac menedżerów ma przychód spółki. Większe przychody firmy łączą się z wyższym wynagrodzeniem członków zarządu. Mediana zarobków menedżerów spółek, których przychód nie przekracza 80 mln PLN wyniosła 185 000 PLN. W przypadku spółek o przychodach w granicach 500 -1500 mln wynagrodzenie menedżerów kształtowało się na poziomie 1 783 000 PLN.

Mediana budżetu przeznaczonego na płace zarządu spółki informatycznej notowanej na warszawskiej GPW wynosiła w 2007 roku 1 001 500 PLN. Rekordzistą pod względem wysokości funduszu wynagrodzeń jest Asseco Poland S.A., przeznaczający na płace swoich menedżerów 19 064 000 PLN. Spółka ta jest liderem także pod względem średniego wynagrodzenia przypadającego na jednego menedżera (ok. 2 383 000 PLN).

Źródło: wynagrodzenia.pl