Przeciętne wynagrodzenie brutto we wrześniu 2008 roku wyniosło 3.171,65 zł – rok do roku wzrosło o 10,9%, a miesiąc do miesiąc wzrosło o 0,2% – podał 15 października Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Przeciętne wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło we wrześniu 2008 roku 3.170,83 zł i wzrosło rdr o 11%, a wobec sierpnia 2008 roku wzrosło o 0,3%.

GUS podał także, że w przedsiębiorstwach we wrześniu 2008 roku było zatrudnionych 5.403,5 tysiąca osób czyli o 4,1 więcej rdr i o 0,1% więcej wobec sierpnia.