Zbliżające się święta to dobry czas dla pracowników. Niektórzy z nich otrzymują od pracodawców różnego rodzaju bony, talony do wykorzystania w wybranych punktach handlowych.

Pracodawca ma prawo wypłacić pracownikowi dodatkowa premie w postaci bonów lub przekazać świąteczny prezent. Nie ma jednak prawa zamienić część wynagrodzenia za pracę bonami.

A więc jeżeli pracodawca zaproponuje, że część twojego wynagrodzenia za pracę wypłaci w bonach pracownik ma prawo nie zgodzić się.

Pracodawca nie łamie natomiast prawa, jeżeli jednemu pracownikowi przekaże bony o większej wartości, a drugiemu nie. Jednak pracownik ma prawo domagać się od pracodawcy wyjaśnienia kryteriów ich przyznawania. Pracodawca bowiem, może uzależnić wartość bonów od wysokości wynagrodzenia za pracę pracownika, jego stażu pracy, zajmowanego przez pracownika stanowiska pracy.

Bony świąteczne nie są uwzględniane przy rozliczeniu PIT, ponieważ nie są zaliczane do dochodu pracownika. Finansuje się je z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych.

Pracownik nie może tych bonów świątecznych wymienić na gotówkę, nawet jeżeli ma złą sytuacje finansową. Nie może więc domagać się od pracodawcy, żeby zamiast bonów wypłacił mu pieniądze ( można je wymienić np. u znajomego z pracy).