Pracodawca daje do podpisania tzw. “lojalkę” pracownikowi, gdy finansuje mu kursy, szkolenia czy też studia. Pracownik na kierowniczym stanowisku, może podpisać umowę z pracodawcą, że nie zdradzi tajemnic firmy (jeżeli do tego dojdzie to zostanie zwolniony z pracy). takie dokumenty nazywane są umowami lojalnościowymi.

 

Kodeks pracy zezwala na zawieranie takich umów. Pracownik wedle takiej umowy zostaje zobowiązany, by po odbyciu szkolenia , kursu , studiów, pozostał jakiś czas w firmie. Pracodawca zainwestował pieniądze, by zdobył wyższe kwalifikacje.

Umowa lojalnościowa powinna zawierać termin jej obowiązywania .Pracownik zobowiązuje się , że jeżeli w tym czasie zmieni pracodawcę, bez ważnego powodu, to zwróci pracodawcy poniesione przez niego koszty.

Pracownik nie musi obowiązkowo podpisać umowy lojalnościowej z Pracodawcą. Jednak uchylając się od tego, pracownik musi się liczyć z tym, że pracodawca może nie wysłać go np. na szkolenie.
Pracodawca może także już nie chcieć zatrudnić nieprzeszkolonego pracownika.

Istnieją pewne okoliczności w których pracownik może zmienić pracodawcę, mimo że obowiązuje go umowa lojalnościowa .

Pracownik nie poniesie konsekwencji finansowych, jeżeli umowa o pracę zostanie rozwiązana w przypadku:
- w wyniku wypadku stal się osoba niepełnosprawną
- wziął ślub i wyprowadza się się do innej miejscowości, by zamieszkać z małżonkiem
- małżonek pracownika dostał pracę w innej miejscowości i wraz z rodziną się tam przeprowadza
- praca miał szkodliwy wpływ na zdrowie pracownika (potwierdzone przez lekarza orzecznika)

W tych przypadkach pracodawca nie może żądać od pracownika zwrotu kosztów kursu, szkolenia czy też studiów.