Jak należy ustalać czas pracy pracowników zatrudnionych w różnych systemach czasu pracy?

Ciekawy materiał na temat czasu pracy kierowców.