Motywacja pracowników opiera się w głównej mierze na zachęcaniu ich do osiągnięć i realizowania celów korzystnych dla obu stron. Tak rozumiany system motywacyjny – znany przecież nie od dzisiaj – skłania pracowników do tego, by próbując osiągnąć cele osobiste, realizowali też cele organizacji.

Wiele firm zadaje sobie jednak pytanie: jak motywować skuteczniej i jak radzić sobie z rosnącymi wymaganiami pracowników? Jednym ze sposobów może być modyfikacja dotychczas używanych narzędzi motywacyjnych lub zastosowanie nowych.

Do listy propozycji, takich jak samochód służbowy czy renomowany pakiet medyczny, można dodać jeszcze jedną, nową – opieką finansową. Zapewnia ona pracownikowi możliwość korzystania z usług doradców finansowych na specjalnych warunkach, ustalonych wspólnie z organizacją.
Nowy sposób motywacji ma kilka zalet. Przede wszystkim, nie generuje kosztów i to zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika. Poza tym, opieka finansowa otwiera pracownikowi dostęp do produktów na korzystniejszych niż standardowo warunkach. Motywowany otrzymuje zatem pośrednio od swojej firmy coś, czego nie mógłby sam kupić – np. tańsze kredyty hipoteczne, czy produkty lokacyjne z korzystniejszym oprocentowaniem.

Z perspektywy pracownika satysfakcjonująca jest w tym przypadku możliwość zaoszczędzenia zarówno pieniędzy, jak i czasu. Dedykowany doradca finansowy, w ramach kontraktu z firmą, dojeżdża bowiem do biura, co wyklucza konieczność wyjeżdżania na spotkania poza firmą.

Tymczasem z punktu widzenia szefa działu personalnego opieka finansowa może być bardzo atrakcyjnym sposobem motywowania pracowników (brak kosztów, minimum zaangażowania), ale i sposobem na budowanie własnego wizerunku, jako innowacyjnego menedżera. Ponadto istnieje możliwość wspólnego tworzenia rozwiązań finansowych zgodnych z zakresem firmy.

Opieka finansowa – nowe narzędzie motywacji w firmach – będzie zyskiwać na znaczeniu. W końcu coraz więcej z nas każdego dnia musi dokonywać ważnych wyborów, związanych ze swoimi pieniędzmi – na przykład, jak inwestować z myślą o emeryturze albo gdzie sfinansować zakup mieszkania? W tego typu kwestiach niezbędni są eksperci finansowi – najlepiej tacy, którzy mogą zaoferować najwięcej. Skuteczny szef personalny, wie jak do nich dotrzeć.

Autor:
Karolina Sułkowska, dyrektor ds. klientów instytucjonalnych w Open Finance