Firma Deloitte rozpoczyna trzecią edycję pionierskiego i autorskiego projektu badawczego „Trendy HRM w Polsce 2009r.”, skierowanego do Dyrektorów i Profesjonalistów HR największych polskich organizacji. Projekt przeprowadzany jest we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami.

Badanie ma na celu znalezienie odpowiedzi na najważniejsze pytania z zakresu praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce, w szczególności:

W jaki sposób polskie organizacje reagują na niepokojące trendy na rynku pracy?

Czy polskie Działy HR rzeczywiście odgrywają rolę strategicznego partnera?

Jaka jest lista inicjatyw priorytetowych dla polskich Dyrektorów HR w 2009r.?

Jakie są długofalowe kierunki rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi w polskich organizacjach?

Podobnie jak w wyniku poprzednich edycji badania, końcowy raport ma za zadanie przedstawienie obrazu stanu rozwoju funkcji kadrowej w Polsce. Będzie zawierał wskazanie mocnych stron funkcji HR, wynikających z działań realizowanych już w większości firm w sposób systemowy oraz słabych, z którymi HR w najbliższych latach będzie musiał sobie poradzić.

„W poprzednich edycjach mocno rysowały się kwestie związane ze zmianami na polskim rynku pracy, wynikającymi z dostępności rynków unijnych dla polskich pracowników (np. wysokiej rotacji kadr, presji na wzrost wynagrodzeń, braku kandydatów do obsadzenia wakatów), wobec których działy personalne wielu polskich organizacji okazały się w dużej mierze bezbronne”- podkreśla Artur Kaźmierczak, Dyrektor w zespole zarządzania kapitałem ludzkim w Deloitte.

Brak strategicznego planowania i niewystarczająca wiedza o rynku pracy sprawiły, że duża część organizacji napotkała na poważne utrudnienia w realizacji swoich strategii biznesowych, ponieważ nie wdrożyła w porę potrzebnych narzędzi HR.

Tradycyjnie wyniki badania zostaną zaprezentowane w raporcie „TRENDY HRM w Polsce 2009”, który ukaże się na początku 2009 roku. Aby wziąć udział w badaniu, trzeba odwiedzić stronę z ankietą:

http://www.deloitte.com/pl/trendyhrm