Raport przygotowany został przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, a poświęcony jest pozycji na rynku pracy osób bezrobotnych powyżej 50-tego roku życia.

[dm]7[/dm]

Realizatorem badania jest instytut badawczy Ipsos Polska.

Publikacja została wydana w ramach projektu „Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Bariery i szanse”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.5.