Większość przedsiębiorców nie opracowała ani programu ułatwiającego zatrudnienia osób powyżej 50. roku życia, ani zachęcającego pracowników w wieku emerytalnym do pozostania w firmie.

Warszawa, 24 września 2008 r. – Manpower Polska ogłosił w dniu dzisiejszym, że polscy pracodawcy nie są przygotowani do zatrudniania oraz zatrzymywania pracowników w wieku 50+. Wyniki badania przeprowadzonego wśród ponad 30 000 pracodawców w 28 krajach na świecie wskazują Polskę jako kraj najgorzej przygotowany zarówno do zatrzymywania, jak i zatrudniania pracowników 50+.

Podczas badania Manpower Nowe spojrzenie na pracowników 50+ pracodawcom zadano dwa
pytania:
– Czy Pana/ Pani firma opracowała program ułatwiający zatrudnianie osób powyżej 50. roku
życia w Państwa firmie?
- Czy Pana/ Pani firma opracowała program zachęcający pracowników w wieku emerytalnym
do pozostania w firmie?

Polscy przedsiębiorcy nie tylko wypadają dużo poniżej średniej globalnej, ale są najgorzej
przygotowani ze wszystkich badanych krajów.

Według dostępnych danych, w chwili obecnej na 100 osób w wieku produkcyjnym (18-64 lat) przypada 25 osób powyżej 65. roku życia. Szacunki na rok 2030 zakładają, że na średnio dwie osoby pracujące przypadać będzie jedna osoba 65+, a w 2050 roku – na 100 osób w wieku produkcyjnych – 75 powyżej 65. roku życia. „Światowe rynki coraz wyraźniej obserwują zjawisko starzejącego się społeczeństwa, a pracodawcy mierzą się z problemem braku odpowiednio wykwalifikowanych pracowników ” zauważa Iwona Janas, Dyrektor Generalna Manpower Polska.
Jednym ze sposobów zapełnienia luki niedoboru pracowników jest aktywizacja osób po 50. roku życia. Wyniki badania Nowe spojrzenie na pracowników 50+ dla Polski są jednak alarmujące – jedynie niewielki ułamek przedsiębiorców bierze pod uwagę coraz bardziej realny scenariusz braku rąk do pracy ”, dodaje Iwona Janas z Manpower.

W Polsce wywiady przeprowadzono na grupie 750 pracodawców reprezentujących 10 sektorów1 z 6 regionów Polski2. 3% pytanych pracodawców deklaruje, że opracowała program ułatwiający zatrudnienie osób powyżej 50. roku życia w ich firmie. 95% ankietowanych nie przygotowała takiego planu. Najlepiej przygotowani wydają się być przedsiębiorcy z Singapuru (48%), Hongkongu (24%). W Europie największą wagę do problemu przykładają pracodawcy z Austrii (21%), Niemiec (18%) i Szwajcarii (17%), a najmniejszą – oprócz Polski (3%) – Szwecja (4%), Grecja (5%), Francja, Hiszpania i Norwegia (6%). Średnia globalna dla wszystkich badanych krajów wynosi 13%.

5% pracodawców polskich pytanych czy ich firma opracowała program zachęcający
pracowników w wieku emerytalnym do pozostania w firmie, odpowiedziało potwierdzająco.

93% firm nie ma takiego programu. W ujęciu globalnym wynik dla tego pytania kształtuje się na poziomie 20%, a największy procent przedsiębiorców przygotowany jest do problemu starzejącego się społeczeństwa w Japonii (83%), Singapurze (53%), Republice Południowej Afryki (34%) oraz Nowej Zelandii (33%). Najwięcej ankietowanych z Europy udzielających potwierdzającej odpowiedzi pochodzi z Irlandii (26%), Wielkiej Brytanii (24%). W skali światowej najmniej przedsiębiorców z Polski (5%), Włoch i Hiszpanii (6%) zaczęła myśleć o przygotowaniu takiego programu.

Polskie firmy nie są świadome problemu, jakiemu wkrótce będą musiały stawić czoła. Spośród 10 badanych sektorów, najgorzej przygotowani do zatrudniania osób powyżej 50. roku życia są pracodawcy z sektora Restauracje/ Hotele oraz Produkcja przemysłowa, gdzie 96% ankietowanych odpowiedziało, że ich firma nie przygotowała programu mającego na celu zatrudnianie osób 50+. Z kolei najwięcej pracodawców (7%) reprezentujących sektor Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo taki program przygotowało.

Najwięcej przedstawicieli sektora Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi oraz Rolnictwo/