Branża logistyczna, jako część sektora usług, bardzo dynamicznie się rozwija. Wskazują na to dane Pracuj.pl, z których wynika, że pracodawcy z branży transport i logistyka, już czwarty kwartał z rzędu zwiększają zatrudnienie.

Tylko w III kwartale br. opublikowano o ponad 16% ofert pracy więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Więcej ogłoszeń oznacza wzrost liczby zleceń i potrzebnych pracowników, a w konsekwencji nowe wyzwania przed pracodawcami w obszarze rekrutacji – podkreślają przedstawiciele eRecruiter, FIEGE oraz DB Schenker Logistics.

W związku z tym, firmy z branży, zatrudniające od kilkuset do nawet kilku tysięcy pracowników, szukają nowych sposobów rekrutacji, które oszczędzą czas, a jednocześnie pozwalają znaleźć najbardziej wartościowych kandydatów.

- Pracodawcy z branży logistycznej to liczna, ze względu na duże zapotrzebowanie na pracowników, ale też świadoma grupa naszych klientów. Najczęściej stosują oni szeroki zakres praktyk rekrutacyjnych, które pozwalają im zidentyfikować najlepszych kandydatów. Zwłaszcza, że ze względu na szybki rozwój branży, o pracownika jest coraz trudniej. Dlatego, żeby znaleźć tych najlepszych, firmy z branży logistycznej muszą postawić na profesjonalny proces rekrutacyjny. A ten powinien być każdorazowo dopasowany przede wszystkim do rodzaju stanowiska, na jakie poszukujemy kandydatów – mówi Izabela Bartnicka, ekspert eRecruiter.

Wymagania zależne od poziomu stanowiska i doświadczenia

Do prostych, ale kluczowych zasad rekrutacji w branży logistycznej, należy dopasowanie oczekiwań wobec kandydata do jego stanowiska pracy. Zupełnie inaczej rekruterzy przygotowują ofertę na stanowiska niższego szczebla, a inaczej na stanowiska menadżerskie. – W przypadku rekrutacji magazynierów, bierzemy pod uwagę chęć do pracy oraz wcześniejsze doświadczenia. Natomiast w przypadku stanowisk specjalistycznych podstawowe kryterium to doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku lub wykształcenie kierunkowe. Jednak kluczowe jest dla nas to, czy kandydat do pracy wykazuje proaktywność w działaniu i chęć uczenia się. To często dla nas bardziej istotne niż obiektywne kryteria – mówi Andrzej Wątrobiński,Kierownik Personalny w FIEGE.

Dopasowanie wymogów do stanowiska pracy to jedno, a przygotowanie procesu rekrutacyjnego odpowiednio do wieku kandydatów to już inna sprawa. Potrzeba szybkiego i skutecznego znalezienia pracownika, jak również wejście na rynek pracy kolejnych pokoleń, przyczyniły się do zmian w sposobie rekrutowania kandydatów. Firmy z branży logistycznej coraz częściej do prowadzenia procesów rekrutacyjnych wykorzystują nowoczesne platformy rekrutacyjne, które porządkują procesy, oszczędzają czas i pomagają szybko odnaleźć najlepszych kandydatów. Takie narzędzia są także pomocne, kiedy do pracy rekrutujemy przedstawicieli różnych pokoleń. – W zupełnie inny sposób rekrutujemy stażystów z pokolenia Z, a inaczej specjalistów i managerów z generacji X czy Y. Nie tylko przekaz zawarty w ogłoszeniu jest odmienny, ale także sam proces rekrutacji przebiega inaczej – wskazuje Marika Marcinkowska, Specjalista ds. Personalnych w DB Schenker Logistics. Na przykład, młodsze osoby dużo czasu spędzają online i  coraz chętniej na wybrane stanowisko aplikują mobilnie. Ważne jest więc zapewnienie responsywności zakładek kariera, ofert pracy oraz formularzy aplikacyjnych, które kandydaci oglądają na swoich telefonach i tabletach.

Spotkanie z kandydatem to podstawa

Informacje zawarte w CV to tylko początek poznawania potencjalnego kandydata do pracy. Kluczowe są bezpośrednie spotkania, bo to właśnie w ich trakcie zweryfikujemy, czy potencjalny pracownik posiada umiejętności, na których nam szczególnie zależy.

Wiedzą to doskonale specjaliści ds. HR z branży logistycznej. Jak wskazuje Marika Marcinkowska z DB Schenker Logistics, standardem są minimum dwa spotkania, podczas których kandydaci mają okazję porozmawiać zarówno z rekruterem, jak i potencjalnym przełożonym.

Czasami jednak na przeszkodzie do spotkania staje odległość lub brak czasu. Wówczas można skorzystać z dostępnych narzędzi online, np. z wideorozmowy, która pozwala na lepsze poznanie kandydata i podstawową weryfikację aplikacji. Druga rozmowa powinna się już odbyć w realu, czyli na przykład siedzibie firmy.

- W obliczu kurczenia się rynku kandydatów i talentów, także w branży logistycznej, troska o przebieg procesu rekrutacyjnego stanowi coraz częściej strategiczny cel dla przedsiębiorców. Firmy logistyczne potrzebują odpowiednich i sprawdzonych narzędzi, które pomogą prawidłowo i efektywnie zarządzać relacjami z kandydatami. Jednym z najistotniejszych elementów jest komunikacja z potencjalnym pracownikiem na każdym etapie rekrutacji oraz na każdym możliwym styku z firmą, którą również umożliwiają i usprawniają takie platformy rekrutacyjne jak eRecruiter. Warto dbać o ten obszar, zwłaszcza ze względu na to, że kandydat do pracy może być także naszym klientem, uczestnikiem kolejnych procesów rekrutacyjnych czy wreszcie rekomendującym nasze miejsce pracy – podsumowuje Izabela Bartnicka z eRecruiter.