W tym roku, Parada Równości w Warszawie zyskała potężne wsparcie. Kilka korporacji postanowiło pokazać światu, swom pracownikom i kandydatom do pracy, że wspierają różnorodność. Jedną z firm, która oficjalnie uczestniczyła w Paradzie był Microsoft. 

O tym, dlaczego firma zdecydowała się uczestniczyć w tym wydarzeniu, tak na blogu ekspertów Microsoft pisze Wojciech Życzyński – członek zarządu w polskim oddziale Microsoft:

W minioną sobotę w zalanej słońcem Warszawie odbyła się Parada Równości, a przedstawiciele Microsoft w Polsce maszerowali wspólnie z tym barwnym korowodem pod sztandarami równości w różnorodności. Równość w traktowaniu ludzi, bez względu na ich płeć, pochodzenie, wyznanie, kolor skóry czy orientację seksualną, a także celebrowanie różnorodności – są uniwersalnymi wartościami, które społeczeństwa na całym świecie powinny ze sobą współdzielić. W Microsoft różnorodność oraz inkluzywność to fundamenty kultury naszej organizacji. Dzięki nim możemy lepiej realizować potrzeby naszych klientów, którzy pochodzą przecież z różnych krajów, kultur, środowisk, są w różnym wieku, różnej płci. Wierzymy, że tolerancyjne, otwarte i różnorodne środowisko pracy może wpływać na efektywność naszych zespołów, kreowanie nowych pomysłów i wymianę wiedzy.

W Microsoft strategia wspierania różnorodności opiera się na 5 filarach:

  • poszukiwaniu kandydatów z coraz bardziej różnorodnych środowisk,
  • elastycznym procesie rekrutacyjnym,
  • wspieraniu talentów,
  • dbaniu o produkty i rozwiązania, z których mogą korzystać także osoby niepełnosprawne,
  • codziennym umacnianiu wzajemnego szacunku jako kluczowego elementu naszej kultury organizacyjnej.

Więcej o strategii Microsoft w zakresie wspierania różnorodności oraz uczestnictwa w Paradzie, przeczytać można na stronie news.microsoft.com

fot.:Pixabay.com