Komentarz dra hab. Roberta Kozielskiego, prof. UŁ, który opowiada o zasadzie czterolistnej koniczyny – czyli o czterech elementach decydujących o tym, czy firma odnosi sukces.