Raport Płacowy Antal 2014 wskazuje, że aby pozyskać najlepszych specjalistów i menedżerów średnio pracodawcy w 2013 roku oferowali im 10 tys zł. brutto miesięcznie. W obszarze HR stawka była ta średnio 3 tys zł niższa.

 

 

Raport płacowy Antal prezentuje wynagrodzenia oferowane pożądanym przez pracodawców specjalistom i menedżerom w Polsce w 2013 roku. Mowa tu o pracownikach, którzy podjęli pracę w 2013 roku w renomowanych firmach, mają minimum 2 lata doświadczenia zawodowego, mogą pochwalić się wieloma sukcesami zawodowymi i świetną znajomością rynku, na którym działają. Średnie wynagrodzenie proponowane im w 2014 roku wyniosło 10 021 zł brutto miesięcznie.

W obszarze HR wyniosło 7076 zł brutto miesięcznie.

„Na wynagrodzenie kandydata z obszaru HR wpływ ma doświadczenie zawodowe w dużych międzynarodowych organizacjach, posiadających rozbudowane działy personalne oraz w pełni ukształtowaną politykę personalną.  Zazwyczaj organizacje te są bardzo innowacyjne i świadome funkcji HR w firmie, a co tym idzie stosują różnorodne narzędzia i rozwiązanie HR’owe.

Kandydat pochodzący z takiej organizacji ma możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy i zaimplementowania jej u nowego pracodawcy.  Jego oczekiwania finansowe są adekwatne do posiadanego doświadczenia zawodowego i zazwyczaj są większe niż mediana na rynku z danego obszaru” – komentuje Marta Tobiasz, starsza konsultantka Antal HR Admin.

Screen shot 2014-04-08 at 12.52.25 PM

Porównując obszary zawodowe najwyższe oferty otrzymywała kadra zarządzająca (15 885 zł), prawnicy (10 492 zł) oraz specjaliści i menedżerowie sprzedaży (10 156 zł). Najniższe średnie zostały odnotowane w sektorze SSC/BPO (5 200 zł) i administracji (6 196 zł).

 „Na atrakcyjność danego kandydata, oprócz licznego i różnorodnego zakresu obowiązków, w bardzo dużym stopniu wpływają odniesione sukcesy zawodowe w danym obszarze. Mierzalne dowody w postaci:

  • zdobycia dla danej organizacji atrakcyjnych talentów z unikatowymi kompetencjami
  • zwrotów z poniesionych kosztów na inwestycje w rozwój i szkolenia pracowników
  • zwiększenie retencji
  • zmniejszenie rotacji pracowników
  • zoptymalizowanie kosztów w postaci przeprowadzenia restrukturyzacji czy outsourcing pewnych struktur są podstawą świadczącą o tym, że kandydat będzie wartością dodaną dla organizacji, co będzie stanowiło argument za wyższym wynagrodzeniem”

– dodaje Marta Tobiasz, starsza konsultantka Antal HR Admin.

 

***

O badaniu

Raport Płacowy Antal 2014 został przygotowany na podstawie 3 źródeł wiedzy. Pierwsze z nich do badanie ankietowe przeprowadzone metodą CAWI oraz CATI w terminie 1-30.09.2013 na próbie 2742 respondentów z Polski. Dane te zostały zweryfikowane i poszerzone o dane z ponad 1000 procesów rekrutacyjnych przeprowadzonych przez konsultantów Antal International w 2013 roku, a także wywiady telefoniczne z pracodawcami i kandydatami.  Badanie dotyczy wynagrodzeń oferowanych w procesach rekrutacyjnych na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie, obejmuje osoby, które mają minimum 2-letnie doświadczenie oraz pracują w średnich i dużych firmach zarówno polskich, jak i międzynarodowych. Wynagrodzenia przedstawione w raporcie są wynagrodzeniami całkowitymi, średnimi, brutto miesięcznie – faktyczne wynagrodzenia na konkretnych stanowiskach są uzależnione od szeregu czynników