Dzisiejszy rynek pracy jest nieprzewidywalny. „Rynek pracownika”, pokolenie Y, wcześniejsza fala emigracji, ostatnio fala migracji spowodowana kryzysem na światowych rynkach finansowych powodują, że coraz bardziej doceniamy kapitał ludzki.
Dobrze wyselekcjonowani i utalentowani pracownicy to istotne wartość firmy, ale ich utrzymanie w organizacji wymaga ciężkiej pracy.

Konferencja „Motywowanie w trudnych czasach” ma na celu zaprezentować dzisiejszy rynek pracy oraz przedstawić trendy w utrzymaniu i motywowaniu pracowników. Wspólnie też przedstawiony zostanie temat wynagrodzeń i zmieniających się tendencji na rynku płac. Omówione zostaną również zagadnienia związane z prawno-finansowymi rozwiązaniami motywacyjnymi.

Program:

I. Trendy na rynku
1. Istota motywowania – aspekty psychologiczne i socjologiczne
2. Przegląd głównych sposobów motywowania pozafinansowego
3. Przegląd głównych metod motywowania finansowego pracowników
4. Sytuacja na rynku pracy a oczekiwania pracowników

II. Wynagrodzenie a motywowanie
1. Motywująca rola wynagrodzenia
2. Procesy budowania systemów motywacyjno-płacowych w firmie
3. Wartościowanie stanowisk pracy jako najlepsza metoda ustalania wynagrodzeń zasadniczych.

III. Prawne aspekty motywatorów
1. Prawne aspekty motywatorów płacowych
2. Prawne aspekty motywatorów pozapłacowych

Prelegenci:

Doświadczeni specjaliści z zakresu prawa pracy, trenerzy, autorzy wielu publikacji: Maria Płuciennik, Justyna Subczyńska-Papuda, Krzysztof Bujak, Jacek Jędrzejczak, Maciej Chakowski, Przemysław Ciszek

Konferencja

Termin: 19.11.08
Miejsce: Warszawa, Centrum Konferencyjne Puławska
Cena: 990 PLN + VAT

www.jak-motywowac.beckinfobiznes.pl