Bezrobotni otrzymają miesięcznie ponad 1,1 tys. zł stypendium szkoleniowego. Natomiast koszty szkoleń pracowników pokryje Fundusz Pracy. W ramach programu aktywizacji osób po 50 roku życia rząd zamierza podwyższyć kwotę stypendium szkoleniowego dla bezrobotnych i zapłacić za szkolenia pracowników. Przedsięwzięcia te zostaną sfinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pracy i z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obecnie Fundusz Pracy nie finansuje szkoleń dla pracowników. Program rządowy zakłada, że otrzymają oni pieniądze za czas poświęcony na szkolenie, które może potrwać nawet kilka miesięcy. Żeby wziąć w nim udział, pracownik musi złożyć do urzędu pracy wniosek poparty przez pracodawcę.

Rząd chce też zachęcić pracodawców do podnoszenia kwalifikacji ich pracowników. Ci, którzy utworzą fundusz szkoleniowy (odrębne konto z przeznaczeniem na szkolenia), będą mogli ubiegać się o częściową refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów szkolenia własnych pracowników.