Aktualności HR


Co 6 pracownik padł ofiarą mobbingu [Badanie]

Co 6 pracownik padł ofiarą mobbingu [Badanie]

W drugiej edycji badania „Szykany w miejscu pracy” CBOS zapytał Polaków o kwestię mobbingu. Pytania odnosiły się zarówno do osobistych doświadczeń, jak i ogólnego występowania zjawiska szykanowania w miejscu pracy. Okazuje się, że mniej więcej co szósty pracownik (17%) zadeklarował,

Szykany i mobbing w miejscu pracy – Raport [Prawo pracy]

Szykany i mobbing w miejscu pracy – Raport [Prawo pracy]

W lipcu 2014 roku CBOS opublikował wyniki drugiej edycji badania „Szykany w miejscu pracy”. W jego trakcie, podobnie jak w 2002 roku, poproszono Polaków o ocenę sytuacji w ich miejscach pracy w ciągu ostatnich 5 latach.     Choć obydwie

Mobbing w pracy a umowa o dzieło i na zlecenie

Mobbing w pracy a umowa o dzieło i na zlecenie

Świadczący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych też mogą stać się ofiarami nękania ze strony zwierzchnika. O tym, jak się bronić przed zachowaniami noszącymi znamiona mobbingu w sytuacji, gdy nie jesteśmy związani ze zwierzchnikiem […]