W drugiej edycji badania „Szykany w miejscu pracy” CBOS zapytał Polaków o kwestię mobbingu. Pytania odnosiły się zarówno do osobistych doświadczeń, jak i ogólnego występowania zjawiska szykanowania w miejscu pracy.

 

 

 

 

Okazuje się, że mniej więcej co szósty pracownik (17%) zadeklarował, że w ciągu ostatnich pięciu lat osobiście doświadczył szykan ze strony swojego przełożonego.

 

Pracownicy byli rzadziej szykanowani przez współpracowników – z ich strony mobbingu doświadczył co dwunasty pracownik (8%).
Na bardziej ogólne pytanie, o występowanie szykan w miejscu pracy, odsetek osób, które odpowiedziały twierdząco, był wyższy – niemal co czwarty pracownik (24%) zadeklarował, że w jego miejscu pracy zdarzały się przypadki szykanowania przez przełożonych.

Niemal co piąty zatrudniony (17%) stwierdził, że w jego miejscu pracy dochodziło do mobbingu ze strony współpracowników.

Negatywny wpływ mobbingu dotyczy nie tylko samego pracownika (niszcząc karierę, czy negatywnie wpływając na jego zdrowie psychiczne), lecz także całego przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia funkcjonowania firmy, pracownicy, którzy doświadczają szykanowania stają się nieefektywni, tracą zaangażowanie w pracę oraz przestają identyfikować się z organizacją. Często konsekwencją tego jest wysoka fluktuacja kadr.

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.

Sedlak & Sedlak

źródło: rynekpracy.pl