Gdy kandydat otrzymuje propozycję pracy związaną ze zmianą miejsca zamieszkania, decyzja o przyjęciu oferty nie należy do najłatwiejszych. 64% kandydatów z sektora SSC/BPO wskazało, że pokrycie kosztów relokacji przez nowego pracodawcę, może pozytywnie wpłynąć na ich decyzję – wynika z badania HRK S.A.

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Tylko w pierwszej połowie 2018 roku otworzyło się 20 nowych centrów, natomiast na terenie całego kraju działa ich już ponad 1000. Największe centra zlokalizowane są w Krakowie oraz w Warszawie, jednak od kilku lat możemy zaobserwować wzrost zatrudnienia także w innych miastach, takich jak Wrocław, Łódź, Katowice i Trójmiasto.

W związku z widoczną ekspansją międzynarodowych koncernów, rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników, od których wymaga się zaawansowanych umiejętności językowych, gdzie język angielski jest priorytetem, a często potrzebna jest także bardzo dobra znajomość drugiego języka, czy umiejętności technicznych. Pracodawcy borykają się z deficytem kandydatów i coraz częściej prowadzenie procesów rekrutacyjnych w obrębie tylko jednej lokalizacji nie przynosi zamierzonych efektów.

Krokiem, na który decydują się firmy z branży SSC/BPO, jest poszukiwanie wykwalifikowanych pracowników w innych miastach. Badanie przeprowadzone przez HRK S.A., pokazuje że 64% kandydatów bierze pod uwagę zmianę pracy wiążącą się z relokacją. Niestety, mimo iż mobilność kandydatów z roku na rok jest coraz większa, wyzwaniem jest zapewnienie na tyle atrakcyjnych warunków, aby kandydat podjął finalną decyzję o zmianie miejsca zamieszkania – mówi Magdalena Płuska, Consultant HRK SSC/BPO.

Nie tylko wynagrodzenie

Przed podjęciem finalnej decyzji, kandydaci dokładnie rozważają wszelkie za i przeciw związane z ofertą pracy, firmą i przeprowadzką do innego miasta. Biorą pod uwagę nie tylko siebie, ale także swoją najbliższą rodzinę.

Oczekiwania kandydatów są zwykle adekwatne do poziomu ich doświadczenia i umiejętności. Oprócz najbardziej oczywistego aspektu, jakim jest wysokość wynagrodzenia, kandydaci biorą pod uwagę szereg innych czynników determinujących decyzję o zmianie.

Przede wszystkim zwracają uwagę na kulturę organizacyjną firmy, do której mieliby dołączyć. Ważny jest dla nich styl zarządzania, który preferuje organizacja, ponieważ decydując się na zmianę, chcieliby pracować w pro-pracowniczym środowisku, bez nadmiernego stresu i presji związanej z wynikami.

Aby sprostać oczekiwaniom kandydatów pracodawcy coraz częściej dają pracownikom realną szansę wpływania na strategię firmy w danym obszarze. Dbają także o komfort codziennej pracy. Wiele firm decyduje się na przearanżowanie biura czy na rozwój narzędzi używanych w codziennej pracy – komentuje ekspertka HRK.

Rozwój i work-life balance

Większość kandydatów biorących udział w badaniu, bo aż 86% zwraca uwagę na to, co dana firma może im zaoferować pod kątem dalszego rozwoju. Równie ważną kwestią, którą zadeklarowało 73% badanych, jest równowaga między życiem zawodowym a prywatnym (work-life balance).

 – Jako dodatkową motywację do relokacji, w związku ze zmianą pracy, kandydaci najczęściej wymieniali wsparcie pracodawcy w wynajęciu mieszkania, czy wsparcie finansowe przez pierwsze miesiące. Dla 64% kandydatów ważne jest pokrycie kosztów relokacji, które w dużej mierze może wpłynąć na ich decyzję. Dodatkowo 55% badanych decyzję uzależnia od tego, czy nowy pracodawca zaoferuje wsparcie w znalezieniu pracy dla ich najbliższych – wymienia Magdalena Płuska.

Jak wynika z badania firmy HRK, istnieje wiele czynników, które kandydaci biorą pod uwagę w kontekście zmiany miejsca zamieszkania. Istotną rolę w ich decyzji mogą odegrać działania employer brandingowe potencjalnego pracodawcy, dzięki którym będą w stanie lepiej poznać kulturę organizacyjną firmy. Kolejnym aspektem, który może mieć wpływ na podjęcie decyzji o relokacji, są działania promocyjne miast, w których zlokalizowane są centra usług wspólnych. Często kandydaci nie decydują się na przeprowadzkę ze względu na brak znajomości danej lokalizacji lub małą atrakcyjność wizerunku miasta.