W 2018 roku Polacy planują znaleźć nową pracę. 40% ankietowanych w badaniu Praca.pl wybrało takie postanowienie noworoczne. Jeżeli pozytywne prognozy dotyczące rynku pracy się sprawdzą, szanse na realizację tych postanowień są bardzo duże.

 

Przy noworocznych postanowieniach często trudno jest wytrwać. Z drugiej strony w grudniu większość z nas ma ochotę coś postanowić. Obiecujemy sobie, że od nowego roku będzie inaczej, lepiej. Chcemy zrobić coś dla siebie. Ale czy to się udaje? Z ankiety portalu Praca.pl wynika, że jedynie 20% badanych zrealizowało zeszłoroczne założenia, a blisko 30% nie zrobiło ich wcale. Na 2018 rok postanowień dotyczących życia zawodowego nie zrobi 16% badanych.

 

Drugie pod kątem popularności postanowienie to rozwój. 15% użytkowników Praca.pl postanowiło, że w 2018 roku skorzysta z kursów i szkoleń, żeby zwiększyć swoje kompetencje. Zaledwie 6% planuje się przekwalifikować, a jedynie 2% zakłada, że awansuje.
Blisko co piąty Polak myśląc o 2018 roku chce większą uwagę poświęcić sobie – połowa z nich obiecuje sobie, że będzie się mniej denerwować w pracy, druga połowa zakłada, że nie będzie pracować po godzinach.

4% ankietowanych w ma planach większe zaangażowanie w powierzane im obowiązki. Najmniej, bo zaledwie 1% chce w przyszłym roku wnioskować o podwyżkę. Z jednej strony może to wynikać ze strachu przed rozmową z przełożonym – w zeszłym roku aż 27% ankietowanych w badaniu Praca.pl zadeklarowało, że boi się zapytać o podwyżkę. Z drugiej strony sytuacja na rynku pracy pozwala przypuszczać, że być może pracownicy otrzymali podwyżki już w tym roku i nie planują kolejnych.

W tym roku rynek pracy sprzyja i motywuje do podejmowania odważnych decyzji zawodowych. Duża ilość ogłoszeń rekrutacyjnych oraz starania pracodawców mające na celu zatrzymanie pracowników, zachęcają do poszukiwania nowej pracy lub negocjowania dotychczasowych warunków zatrudnienia.

Przyszły rok pokaże czy postanowienia noworoczne mają moc. Każdy moment jest dobry na zmianę na lepsze, ale początek roku nadaje się do tego idealnie.

Źródło: praca.pl