Jak motywować pracowników ? Według najnowszych badań, aż 82 % pracowników jest motywowanych za pomocą premii finansowych. Niewiele mniej, bo 78 procent jest zachęcanych do pracy szkoleniami podnoszącymi ich kwalifikacje. Pracodawcy coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, że już nie tylko dodatkowe gratyfikacje finansowe, ale również inwestowanie w rozwój osobisty pracowników, przynosi wymierne korzyści.

Jak pokazują badania Saratoga HC Benchmarking, każda złotówka przeznaczona na rozwój pracownika, to ok. 170 procent zysku dla pracodawcy. Nic więc dziwnego, że w Polsce coraz chętniej inwestuje się w kadry. Jednocześnie jednak, zdaniem pracowników, przełożeni nie znają ich potrzeb, więc nie zawsze, takie dodatkowe zachęty, są odpowiednio dobrane.

Prawie połowa twierdzi, że kadra zarządzająca nie pyta ich o zdanie w tej kwestii, wynika z badania przeprowadzonego przez agencję Praktycy.com, w marcu 2013 r. O swoim dialogu z pracodawcą, na temat najlepiej dobranych systemów motywowania, mówi jedynie 30 procent pracowników.

Natomiast odpowiednio dobrany system motywacyjny, to bardzo istotna kwestia. Przykładowo szkolenia e-learningowe, to taki typ profitu, w którym zaangażowanie pracownika jest niezbędne i przez niego wręcz oczekiwane. W przeciwnym razie będzie to czas stracony i może przynieść odwrotny od zamierzonego skutek.

 

Jak motywować pracowników - Premie nie tylko finansowe
Specjaliści od zarządzania kadrami już dawno dowiedli, że bonusy finansowe powinny być uzupełniane elementami motywacji pozapieniężnej. W przeciwnym wypadku tracą swoją skuteczność.

Wachlarz możliwości jest dosyć spory. Obok służbowych telefonów, tabletów i laptopów, mamy do dyspozycji przedszkola w miejscu pracy, urozmaicone pakiety socjalne, karnety na siłownię, czy basen. Bardzo popularna jest też dodatkowa opieka medyczna, czy kursy podnoszące kwalifikacje.

– Z naszych obserwacji wynika jednoznacznie, że przedsiębiorcy chcą, aby ich pracownicy stale się rozwijali poprzez podnoszenie swoich kwalifikacji, a z drugiej strony pracownicy mają świadomość, że w dzisiejszych czasach stałe dokształcanie się jest niezbędne. Dzięki temu stają się nie tylko lepszymi specjalistami w swojej dziedzinie, ale również czują się docenieni – mówi Ewa Marmurska-Karpińska z serwisu szkoleniowego Eduself.pl.


Zachęty a stanowisko

Rodzaj stosowanych przez pracodawcę zachęt, w dużej mierze zależy od szczebla kariery, którego dotyczy. W przypadku szeregowych pracowników, najlepiej działają premie oraz bonusy pieniężne, przyznawane aż 87 procentom podwładnych.

Jednak czym wyższe stanowisko, tym większego znaczenia nabiera podnoszenie własnych kwalifikacji. Szczególnie dobrze jest to widoczne w grupie specjalistów, którzy, według badań, najczęściej korzystają z tego typu profitów (blisko 80 procent).

– Szkolenia są często wykorzystywane przez pracodawców do podnoszenia kwalifikacji swoich kadr. Taki stały dostęp do specjalistycznej wiedzy jest dodatkowym, bardzo skutecznym, elementem motywowania pracowników i sprzyja ich rozwojowi, a co za tym idzie pozytywnie wpływa na samą firmę – wyjaśnia Ewa Marmurska-Karpińska z Eduself.pl.

Tendencję tę można częściowo powiązać z teorią X i Y McGregora, w której pracowników dzieli się na pracujących po to, by żyć i tych którzy żyją, aby pracować:

  1. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z ludźmi, dla których praca to obowiązek związany przede wszystkim z zarabianiem pieniędzy i koniecznością utrzymania siebie i swojej rodziny.
  2. Z kolei drugi przypadek to osoby z ambicjami, dla których liczy się sukces zawodowy. Samorozwój i podnoszenie własnych kwalifikacji są dla nich kluczowe.

- Mówiąc o teorii McGregora warto zauważyć, że oba typy nie zależą wyłącznie od pracowników. Istotne jest tu również samo podejście menadżera do swoich podwładnych i sposób, w jaki ich traktuje. Często zapominamy o tym, że nasze zachowanie wobec innych wpływa również na ich działania – zauważa psycholog Marek Konieczny.

 

Jak motywować pracowników – liczy się dobry system

Przede wszystkim należy wdrożyć przemyślany system, opracowany na podstawie informacji zwrotnych od podwładnych. Nie ma tu jednej prostej zasady i trudno jednoznacznie określić, co ich najlepiej motywuje. Pewne jest jednak, że skuteczność na tym polu wymaga indywidualnego podejścia. Dlatego, im szybciej firma zbada prawdziwe potrzeby swoich podwładnych i zapewni im oczekiwane benefity, tym wyższy zysk może przynieść taka inwestycja.

Systemy motywacyjne powinny działać w oparciu o zasadę win-win (wygrany-wygrany). Efekty są wówczas najlepsze. Zyskuje zarówno pracodawca, którego dobrze zmotywowany pracownik jest bardziej efektywny w pracy, jak i pracownik, który czuje się doceniony i zauważony, dzięki czemu chce mu się efektywniej pracować.