Już jest najnowszy Raport z wynikami badania „Barometr Pracownika 2016”. To najnowsze i jedyne takie badanie pracowników dostępne na polskim rynku. W tym roku przeprowadzono ponad 14 tys. wywiadów z pracownikami w 15 krajach na 4 kontynentach. Barometr prezentuje światowe trendy w motywacji  oraz drogę, którą firmy powinny zmierzać, aby poprawić satysfakcję w pracy.

Patrząc na ogólne wyniki badania dotyczącego samopoczucia w pracy, 71% respondentów ocenia je dobrze. Szczególnie wyróżniają się dwa kraje: Indie i Japonia. W pierwszym przypadku odnotowano najwyższy poziom satysfakcji: 9 na 10 pracowników jest zadowolonych ze swojego samopoczucia (88%). Odwrotne wnioski płyną z Japonii. Zaledwie 44% mieszkańców kraju kwitnącej wiśni odczuwa zadowolenie z pracy. A gdzie jest Polska? 7 na 10 pracowników deklaruje dobre samopoczucie w pracy. Daje nam to trzecie miejsce w Europie, zaraz za Niemcami i Wielką Brytanią.

Pensja nie pozwala na zbyt wysoki poziom życia

Jak w każdej sferze życia, również tej związanej z pracą występują pewne problemy. Nadal największym zmartwieniem pracownikówjest wysokość wynagrodzenia, choć poziom niezadowolenia jest niższy o 6% w porównaniu z rokiem ubiegłym (obecnie 52% badanych Polaków martwi się wysokością pensji). Gorzej jest tylko w Chinach. Niezadowolenie potwierdziło 62% badanych. Drugim zmartwieniem pracowników jest utrzymanie pracy. W Polsce obawy w tym obszarze zgłosiło 29% badanych. Najbardziej pesymistyczni są: Japończycy (46% potwierdza obawy) oraz Hiszpanie (40% odpowiedzi).

wykres-edenred

 

Praca to interesująca rutyna

wykres-2edenred

Dla większości pracowników – zarówno w Polsce, jak i w większości innych krajów praca jest rutyną. Tak swoje obowiązki zawodowe określa 31% ankietowanych Polaków. Co ciekawe w niektórych krajach – zwłaszcza tych, gdzie występuje duży poziom bezrobocia – większość badanych swoją pracę kojarzy z bezpieczeństwem. Tak jest chociażby w Hiszpanii (40% odpowiedzi) czy Chile (44% odpowiedzi). Z kolei w Indiach i Brazylii praca jest przyjemnością (po 30% odpowiedzi), a dla 36% Hindusów i 23%Chińczyków praca jest pasją. Mimo rutynowego podejścia do pracy i słabo ocenianego poziomu zarobków lubimy przychodzić biura. Przyjemność z tego faktu odczuwa 63% Polaków.

Zadowolony pracownik, to efektywny pracownik

Patrząc na wyniki Barometru Edenred-Ipsos nasuwa się jeden, prosty wniosek: dobre samopoczucie w pracy to dziś spore wyzwanie dla firm. Nieprzewidywalne otoczenie gospodarcze powoduje, że zwiększenie poziomu satysfakcji pracowników wymaga coraz większego zaangażowania pracodawców. Nie jest bowiem tajemnicą, że zadowolony pracownik jest bardziej efektywny. Z kolei efektywność pracowników przekłada się na poziom przychodów przedsiębiorstwa.

Źródło: Edenred Polska