Pomimo spadku skali inwestycji w polskiej gospodarce, ponad 45% firm z sektora budowlanego planuje rozwój swojego biznesu. Jednak firmy w pierwszej kolejności stawiają na akwizycje nowych klientów (66,1%) i zwiększanie zatrudnienia (55,7%), co się odbija na planach inwestycyjnych w maszyny i nowe technologie – wynika z badania Work Service S.A. Rekrutowani mają być pracownicy niskiego i średniego szczebla, których branża będzie poszukiwać za pomocą kanałów internetowych i dzięki rekomendacjom pracowniczym.

W I kwartale tego roku polska gospodarka odnotowała zmniejszenie inwestycji o 1,8 proc. r/r. Był to pierwszy spadek tej kategorii w ujęciu rocznym od trzeciego kwartału 2013. Mimo to niemal co druga (45,2%) firma budowlana w Polsce planuje rozwój swojego biznesu na przestrzeni nadchodzących 12 miesięcy. Przeciwnego zdanie jest 26% przedsiębiorstw, a niemal 1/3 nie ma określonej strategii na najbliższy rok.

wykr1

– Z naszych badań wynika, że firmy z branży budowlanej chcą w tym roku stawiać na pozyskiwanie nowych klientów, ale co jeszcze ważniejsze planują zwiększać zatrudnienie. Ponad 55% przedstawicieli sektora zapowiada rekrutacje, które są stawiane wyżej w hierarchii wartości rozwoju firmy niż inwestycje w nowy sprzęt czy możliwości rozszerzenia modelu biznesowego. To pokazuje, że przedsiębiorcy odraczają długoterminowe inwestycje i starają przeznaczać kapitał na pozyskiwanie zasobów ludzkich, niezbędnych do realizacji bieżących zamówień – podkreśla Krzysztof Inglot, Pełnomocnik Zarządu Work Service S.A. – Przykład branży budowlanej pokazuje również, że polskie przedsiębiorstwa nie podążają jeszcze za trendami światowymi, nastawionymi na automatyzację pracy. Z jednej strony obrazują to nastroje inwestycyjne, a przy tym widoczny jest trend rekrutowania pracowników na podstawowe stanowiska, które w klasycznym modelu są najbardziej narażone na bezrobocie technologiczne – dodaje Inglot. wykr2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kto będzie poszukiwany i za ile?

W pierwszej kolejności poszukiwani są pracownicy niskiego szczebla. Niemal 44% badanych firm zapowiadało, że raczej lub zdecydowanie będą zwiększać zatrudnienie w tej grupie. Co istotne to niemal identyczny odsetek jak w przypadku wykwalifikowanych pracowników technicznych, których planuje pozyskiwać 41% przedsiębiorstw. Jak podkreśla Krzysztof Inglot sektor budowlany nie tylko zapewnia miejsca pracy, ale również oferuje dobre możliwości finansowe. – Jak pokazują badania, dominanta wynagrodzeń na podstawowych stanowiskach budowalnych znajduje się w przedziale 2000-2500 zł na rękę. W przypadku pracowników wykwalifikowanych najczęściej występujący zakres płacowy zaczyna sięgać poziomów od 3000 do nawet 4000 zł netto – dodaje Inglot.

wykr3

Gdzie szukają pracowników?

Firmy z sektora budowalnego najczęściej poszukują pracowników poprzez zamieszczanie ogłoszeń w internecie (45,5%). Niemal równie często wykorzystają rekomendacje pracownicze przy procesach rekrutacyjnych (42%). Przeszło co trzeci przedsiębiorca budowalny korzysta ze współpracy z lokalnymi Urzędami Pracy. Najmniejszą popularnością cieszy się zamieszczanie reklam w przestrzeni publicznej.

wykr4

 

Badanie „Rynek pracy w sektorze budowlanym” zostało przeprowadzone przez Grupę BST na zlecenie Work  Service S.A., na reprezentatywnej próbie 600 przedsiębiorstw. Próbę dobrano metodą warstwowo-losową (proporcjonalny podział próby na województwa) z ogólnopolskiej bazy firm budowlanych. Maksymalny błąd pomiaru dla całej próby to +/- 4%. Badanie zostało przeprowadzone, za pomocą metody CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) w kwietniu 2016 roku.

Źródło: Work Service