70% pracowników otrzymuje niefinansowe dodatki do pensji oraz korzysta ze służbowych udogodnień – wynika z ankiety serwisu z ofertami pracy MonsterPolska.pl. Obok finansowanych przez pracodawcę narzędzi pracy: służbowej komórki i laptopa, najpopularniejszymi benefitami są opieka zdrowotna (23%) oraz szkolenia pracownicze (22%). W dalszej kolejności respondenci wskazują elastyczne godziny pracy (15%).

Służbową komórkę posiada 30% pracowników biorących udział w ankiecie serwisu rekrutacyjnego MonsterPolska.pl. 26% otrzymało od pracodawcy służbowego laptopa, a 9% służbowy samochód. To standard, który jest udogodnieniem, ale tak naprawdę często również niezbędnym minimum do wykonywania przez pracownika powierzonych mu obowiązków. Jakie są więc inne wskazania?

23% uczestników ankiety korzysta z ponadstandardowej opieki medycznej, a podobna grupa (22%) ze służbowych szkoleń. Pracodawcy zapewniają również – chociaż w znacznie mniejszym stopniu – programy zniżek pracowniczych (9% ankietowanych pracowników), zwrot kosztów wydarzeń kulturalnych i aktywności sportowej oraz dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego (po 7%). Tylko 6% badanych pracowników otrzymuje dodatek żywnościowy, w 5% przypadków pracodawca zwraca koszty dojazdu do pracy oraz udziela dodatkowych dni urlopu (2,6%). Dodatkiem do konta emerytalnego może pochwalić się jedynie 2,5% ankietowanych, a niespełna 1% korzysta z dodatku mieszkaniowego.

Na uwagę zasługuje jeszcze jeden trend. 15% respondentów wśród benefitów wskazuje elastyczne godziny pracy, a co dziesiąty fakt, że może pracować zdalnie.

„Ten wynik świadczy o rosnącej dojrzałości polskich pracodawców, którzy dostosowują się do zmieniającego się rynku. Postęp technologiczny sprawia, że aby być dobrym i efektywnym pracownikiem nie trzeba codziennie odbijać przysłowiowej karty zegarowej. Dzisiejsi specjaliści pracują w terenie, w domach, w kawiarniach – często w innym mieście lub nawet kraju niż firma, która ich zatrudnia. Nie bez znaczenia jest też wpływ tego trendu na obniżenie ogólnych kosztów utrzymania biura” – mówi Bartosz Struzik, dyrektor zarządzający serwisu rekrutacyjnego MonsterPolska.pl.

Analogiczna ankieta przeprowadzona zastała w Czechach i na Słowacji.

„Wyniki były dosyć zbliżone, z tą różnicą, że praca zdalna jest w tych krajach jeszcze bardziej powszechna. Na Słowacji w takiego systemu pracy korzysta 22% ankietowanych, a w Czechach ponad ¼ (26%).” – komentuje Bartosz Struzik.

Poza tym u naszych południowych sąsiadów pracodawcy znacznie chętniej udzielają dodatkowych dni urlopu. Na Słowacji korzysta z nich co dziesiąty respondent ankiety, a w Czechach blisko 1/3. Brak otrzymywania jakichkolwiek dodatkowych benefitów zadeklarowało 28% ankietowanych Słowaków – to wynik zbliżony do naszego. Za to w Czechach jest to jedynie 17% ankietowanych.

Ankieta przeprowadzona została w Polsce, Czechach oraz na Słowacji. W Polsce, w ramach narzędzia porównującego zarobki Pensjometr.pl., udział w niej wzięło 1457 respondentów.  

Opracowanie: MonsterPolska