Jak wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego, najczęstszym sposobem przyjęć do pracy w 2013 roku było przyjęcie osoby poprzednio pracującej.

 

 

 

 

 

Zatrudnianie osób podejmujących pracę po raz pierwszy stanowiło zaś blisko 14,5% wszystkich przyjęć, przy czym sektor usług charakteryzował się wyższym udziałem tej formy przyjęcia do pracy.


Wykres1

 

 

Dominującym sposobem odejść z pracy w 2013 roku było odejście na skutek upływu czasu, na który dana osoba była zatrudniona. Tę formę odejścia zadeklarowało blisko 31% respondentów.

Kolejnym często wskazywanym sposobem odejść z pracy było rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, co dotyczyło 28% badanych.

Co ciekawe, wypowiedzenie umowy przez pracodawcę występowało ponad dwukrotnie częściej (16,9%) niż rozwiązanie umowy przez pracownika (8,8%).

 

Wykres2

 

Maria Jodłowska
Sedlak
& Sedlak

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.

źródło: rynekpracy.pl