Powyżej prezentujemy krótki materiał z wypowiedziami pracodawców, którzy aktywnie podeszli do świata akademickiego, przygotowują studentów do pracy zawodowej, prowadzą dialog ze środowiskiem, zajmują się łowieniem talentów.

Grupa PZU, Orange Polska, Bank Millennium, Makro Cash & Carry, Bank BPH - Jakie mają postulaty wobec uczelni, czego oczekują od studentów, jakie działania prowadzą?

Czego najwięksi pracodawcy oczekują od młodych talentów? I jaką pracę edukacyjną są w stanie wykonać za uczelnie?

Biznes stara się coraz bardziej zbliżyć do uczelni. Wynika to nie tylko z konieczności wywołanej nadchodzącym niżem demograficznym, ale i wzrostem rozbieżności między oczekiwaniami pracodawców a kwalifikacjami studentów i absolwentów.

Wiemy, że studentów będzie mniej, zatem pula dostępnych talentów na rynku też ulegnie zmniejszeniu. Planując strategię HR, firmy muszą odpowiednio rozplanować zapotrzebowanie i już przygotowywać się do pozyskania kandydatów, aby w przyszłości brak lub niedostatek odpowiednio wykwalifikowanej kadry nie sparaliżował firmy.

Dlatego też, co bardziej świadomi pracodawcy, prowadzący przemyślaną i długofalową politykę HR,  organizują wiele inicjatyw, które mają na celu, po pierwsze: pozyskanie uwagi przyszłych kandydatów, po drugie: skierowanie ich rozwoju w kierunku wiedzy i umiejętnościom, których pracodawcy oczekują.

Case study, warsztaty, wykłady, szkolenia na uczelniach prowadzone przez biznes, a nawet nowe specjalizacje i kierunki studiów powoływane pod pracodawców, mają przygotować studentów do zawodów, na które będzie zapotrzebowanie.  Biznes coraz większe środki lokuje właśnie w edukację młodego pokolenia, bo wie, że w długiej perspektywie inwestycja się zwróci.

Współpraca i zacieśnianie relacji biznesu z uczelniami jest też powodowana chęcią zmniejszenia rozbieżności między oczekiwaniami obu stron. Pracodawcy oczekują od studentów wszechstronności, aktywności, pasji, odwagi, kreatywności, ale również odrobiny pokory. Studenci z kolei, chcieliby szybko otrzymać wysoką zapłatę za lata spędzone na uczelni, chcą się czuć docenieni, sami często mylnie oceniają swoje mocne i słabe strony. Biznes oferuje rozwiązanie w postaci systemy praktyk i staży, które pozwalają studentom doświadczyć prawdziwego środowiska biznesowego.

Firmy zacieśniają więzy z biurami karier, kołami naukowymi, próbują też partnerskiej współpracy z władzami administracyjnymi uczelni wyższych, co niestety zdaje się być największym wyzwaniem.
Nagranie zrealizowane przy okazji nagród GMC Employers