Satysfakcja z wykonywanej pracy wpływa bezpośrednio na motywację i efektywność pracownika. Jest wiele narzędzi, którymi pracodawcy mogą zwiększać satysfakcję swoich pracowników, ale należy dobierać je indywidualnie do potrzeb firmy oraz osób w niej pracujących. Pomocną dziedziną jest corporate wellness.

 

Coraz więcej wyników badań wskazuje, że dobra kondycja fizyczna i psychiczna pracownika wpływa na jego nastawienie i motywację do pracy. W dużej mierze od pracodawcy zależy, czy stworzy swoim pracownikom odpowiednie środowisko pracy, sprzyjające wykorzystywaniu przez nich całego swojego potencjału.

Wszelkie działania, mające na celu optymalizację środowiska pracy, poprawę kondycji psychicznej i fizycznej pracowników oraz zwiększanie ich poczucia realnego wpływu na własne życie są zgodne z ideą corporate wellness – mówi Beata Dyraga, prekursor corporate wellness w Polsce, prezes firmy Prodialog.

Potrzebna jest jednak świadomość pracodawcy co do zasadności wdrożenia idei we własnej firmie. Gdy uzmysłowi sobie, że stan zdrowia pracowników ma ogromne znaczenie dla powodzenia biznesu, wówczas znajduje się na najlepszej drodze do wprowadzenia zmian w firmie.

Obszary znajdujące się w zasięgu corporate wellness to przede wszystkim: zdrowie psychiczne i fizyczne, odporność emocjonalna, profilaktyka zdrowia, świadomość ekologiczna, rozwój społeczny, ergonomia pracy, balans praca-życie. Wdrożenie w firmie poszczególnych elementów corporate wellness pozwala pracodawcom realnie wpływać na satysfakcję z pracy.

 

Czym jest satysfakcja z pracy?
Tematem zajmuje się wielu badaczy (U. Gros, T. Myjak, G. Bartkowiak i inni). Powszechnie przyjmuje się definicję głoszącą:

Satysfakcja z pracy to pozytywne i negatywne uczucia oraz postawy, które odnoszą się do realizowanych przez pracowników obowiązków zawodowych (D.P. Schulz, S.E. Schulz, 2002, s. 296).

Natomiast czynniki, które na tę satysfakcję wpływają, są przedmiotem sporów. Badacze zgadzają się w jednej kwestii – satysfakcja z pracy związana jest nierozerwalnie z pozytywnym stosunkiem do przedsiębiorstwa. Co za tym idzie – również miejsca pracy, jej specyfiki, ale też warunków zatrudnienia, pozostałych pracowników oraz ogólnie pojętego komfortu pracy. Nie można pominąć także kwestii zaspokojenia potrzeb materialnych.

Tak jak podkreślają badacze – duże znaczenie mają potrzeby psychiczne – prestiż, akceptacja, uznanie, poczucie sensu wykonywanej pracy etc. Ich spełnienie buduje satysfakcję. Bez nich nie możemy mówić o zadowolonym pracowniku. Ale nie należy zapominać o tym, że satysfakcja z pracy wiąże się nierozerwalnie z prywatnym życiem pracownika. Ważne są kwestie tego, jak radzi sobie z życiem osobistym, jaki jest jego styl życia, czy dba o swoje zdrowie, o swój rozwój, o odpowiedni odpoczynek itp.

 

Jak budować satysfakcję pracownika?
Ważną kwestią jest otwartość i elastyczność pracodawcy, jego zrozumienie potrzeb pracownika. Ma szerokie spektrum możliwości działania w tym zakresie. Może wspierać pracowników choćby poprzez edukację. Nie powinien zapominać, że pracownicy poza pracą mają również życie osobiste. Po pracy wracają do domu, czują zmęczenie, mają swoje prywatne problemy, rozterki, choroby, wychowują dzieci, etc. Te czynniki mają ogromny wpływ na życie zawodowe, często są przyczyną biernej obecności, a w efekcie wypalenia zawodowego.
Dlatego ważne jest, aby pracodawcy nie ignorowali aspektu życia osobistego swoich pracowników i aby umożliwili im efektywne łączenie go z pracą zawodową. W praktyce wiele organizacji proponuje korzystne rozwiązania w postaci elastycznego czasu pracy dla rodzica, wiele organizacji decyduje się także na firmowy żłobek czy przedszkole, tak aby ułatwić rodzicom łączenie życia zawodowego z prywatnym itp.

Ważne jest też dbanie o fizyczny aspekt zdrowia. Pracownicy miewają dolegliwości zależne od specyfiki pracy – problemy z kręgosłupem, wzrokiem, stawami. Pracodawca może nie tylko proponować systematyczne badania zdrowotne, może także z większą uwagą przyjrzeć się warunkom pracy.

Czasem wystarczy zmiana foteli na prozdrowotne, czy ekranów komputerowych na nieszkodliwe, by ograniczyć dolegliwości, a co za tym idzie zwiększyć zadowolenie pracownika. Do tego dochodzi ważny aspekt – odżywianie. Warto pracowników uświadamiać na temat zrównoważonej diety, tego jak nią zarządzać, jak zbilansować posiłki w pracy. Przestrzeganie prostych zasad pozwala na bycie bardziej wydajnym – zarówno w pracy fizycznej, jak i biurowej. Jednak najbardziej zasadnym i kluczowym działaniem jest wyposażenie pracowników w wiedzę na temat zdrowych nawyków, czy zdrowego stylu życia.

Obszarów, w których można wesprzeć pracowników jest wiele, w każdej organizacji wygląda to inaczej. Ważne jest jednak, by dobrze je zdiagnozować.

 

Balans praca-życie, ekologia, rozwój…
W odpowiedzi na zdiagnozowane problemy pracowników prowadzone są różnego rodzaju warsztaty. Należą do nich warsztaty z komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, umiejętność regeneracji, relaksu, zdrowego odżywiania, dbania o kręgosłup, warsztaty dla rodziców, rozwój własny i wiele innych.

To jedynie przykładowe obszary, w których pracodawca ma możliwość poprawy sytuacji w firmie.

W mojej pracy wydzielam sześć takich obszarów – balans praca-życie, komunikacja i rozwój społeczny, sprzyjające środowisko, kompetencje zawodowe, odporność i równowaga psychiczna oraz zdrowie fizyczne – mówi Beata Dyraga. Lata współpracy z różnego rodzaju firmami – od państwowych, przez korporacje aż do rodzinnych przedsiębiorstw – pokazują, że wszystkie te obszary są ważne i w równym stopniu wpływają na efektywność pracownika.

CBOS corocznie prowadzi badania o zadowoleniu z pracy. Jednak w badaniu bierze udział jedynie przypadkowa reprezentacja Polaków. Niekoniecznie musi się to przekładać na satysfakcję pracowniczą w konkretnych firmach. Do tego celu należy przeprowadzić kwestionariusze diagnozujące satysfakcję pracowników w konkretnej firmie. W 2013 CBOS opublikował raport z badań o zadowoleniu Polaków z ich pracy. Wyniki były następujące – 78% wyraża ogólne zadowolenie ze swojej obecnej pracy. Doświadczenie pokazuje jednak, że jeśli zejdziemy na poziom konkretnej firmy, a nie ogółu Polaków, wówczas dane nie pokrywają się ze statystykami – przekonuje Beata Dyraga.

Badania prowadzone w firmach, które się do nas zgłaszają, przynoszą zgoła inne wyniki. Nie bez powodu pracodawcy właśnie w wellnesie korporacyjnym szukają rozwiązania aspektu zadowolenia i satysfakcji z pracy. Jest to trend, który staje się w obecnych czasach strategicznym narzędziem budowania mocnego i trwałego filaru, jakim są pracownicy firmy – dodaje.