Pracujesz z ludźmi w różnym wieku?  Chcesz wiedzieć, jak efektywnie zarządzać zespołami zróżnicowanymi wiekowo? Nie wiesz jak poradzić sobie ze zjawiskiem wielopokoleniowości?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziesz na portalu www.dialoggeneracji.pl

 

Firma doradcza HRP Group uruchomiła rekrutację firm do fazy testowania portalu www.dialoggeneracji.pl, interaktywnej bazy wiedzy multigeneracyjnej. Portal skierowany jest do przedstawicieli działów HR, kadry zarządzającej oraz pracowników.

Menedżerowie znajdą tu materiały dotyczące efektywniejszego zarządzania, zaś pracownicy poznają, w jaki sposób budować relacje, zarządzać swoją karierą, aby bez względu na wiek być atrakcyjnym na rynku pracy.

Wielopokoleniowość w polskich firmach jest zjawiskiem nowym. Wielu pracodawców ma problem z komunikacją oraz zarządzaniem pracownikami w różnym wieku. Portal pokazuje jak stawić czoła zmianom w firmach, udostępnia narzędzia do poznania i zrozumienia pracowników różnych pokoleń. Portal DIALOG GENERACJI oferuje rozwiązania, które mają zwiększyć efektywność pracowników 4 generacji oraz jaką wartość ma praca w zespołach multigeneracyjnych.

Managerowie i pracownicy działów HR znajdą na nim informacje dotyczące motywowania, planowania i pozyskiwania personelu, a także wiele innych cennych i praktycznych wskazówek dotyczących efektywniejszego zarządzania, które pomogą im zrozumieć różnorodność oczekiwań pokoleń na rynku pracy.

Sami pracownicy znajdą tu odpowiedzi na wiele nurtujących pytań dotyczących samorozwoju oraz czerpania korzyści z pracy w zespołach zróżnicowanych wiekowo, np. jak kierować swoją karierą lub jak komunikować się ze swoimi kolegami w różnym wieku. Dowiedzą się jak bez względu na wiek pozostać atrakcyjnym na rynku pracy.

W projekcie mogą wziąć udział firmy z sektora mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

 

Udział w projekcie i testowaniu portalu jest bezpłatny.

Zgłoś się!

 

Co zyskasz?    

  • diagnozę sytuacji przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania wiekiem
  • wzrost poziomu kompetencji menedżerów i pracowników działów HR w zakresie
    zarządzania pokoleniami
  • dostęp dla firmy i jej pracowników do narzędzi oraz kwestionariuszy z obszaru ZZL
  • możliwość wymiany doświadczeń ze specjalistami w zakresie zarządzania zespołami
  • promocję firmy i osób zaangażowanych w przedsięwzięcie

Dzięki zakwalifikowaniu się do programu, znajdziesz się w gronie 16 organizacji z całej Polski biorących udział w tym innowacyjnym projekcie. Wiedza, doświadczenie oraz diagnostyka, pozwolą wykorzystać potencjał pracowników zróżnicowanych wiekowo, wpływając na wzrost konkurencyjności na rynku.

 

Projekt PI – DIALOG GENERACJI – efektywne zarządzanie generacjami w przedsiębiorstwach” realizowany jest w ramach Priorytetu II „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących”, poddziałania 2.1.1: „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.