Większość firm (73%) uważa, że dba o relacje z kandydatami, podczas gdy w opinii większości kandydatów (68%) pracodawcy nie przywiązują wagi do przyjaznej rekrutacji i nie interesują się ich opiniami – to najważniejszy wniosek, jaki płynie z pierwszego w Polsce badania Candidate Experience.


 

 

Badanie zostało przeprowadzone z inicjatywy Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji.

Wyniki jedynego do tej pory w Polsce badania, w którym poruszono kwestię przyjaznej rekrutacji  w firmach i oczekiwań kandydatów w tym względzie, przedstawiono podczas pierwszego spotkania członków Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji.

Firm, które chcą promować dobre praktyki w rekrutacji jest już 52 i z dnia na dzień ich liczba się zwiększa.

– Koalicja ruszyła tuż przed wakacjami i to, co nas niezmiernie cieszy, to zainteresowanie inicjatywą i zaangażowanie firm, które do niej przystąpiły. Z jednej strony chcą one chwalić się swoimi osiągnięciami na polu Candidate Experience i udoskonalać swoje praktyki, z drugiej widzą konieczność promowania wysokich standardów w tym zakresie i namawiania innych pracodawców do bycia otwartym się na potrzeby kandydatów

- mówi Marcin Sieńczyk, dyrektor zarządzający firmy eRecruitment Solutions, która jest pomysłodawcą Koalicji. Jak pokazują wyniki badania i debata członków Koalicji, jest jeszcze wiele do zrobienia w tym obszarze.

 

Pracodawcy za mało przyjaźni

Z badania wynika na przykład, że choć większość firm uważa, że dba o relacje z kandydatami, to tylko 45% z nich wskazało, że zawsze potwierdza kandydatom otrzymanie ich aplikacji. Z kolei informacje o przebiegu rekrutacji najczęściej wysyłane są tylko do osób, które otrzymały zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną – tak deklaruje 64% respondentów.

To pokazuje, że potrzeby reszty aplikujących nie są dla nich istotne. Ogromna większość, bo 7 na 10 badanych pracodawców nie podtrzymuje kontaktu z kandydatami, którzy nie przeszli do finalnego etapu, a tylko zachowuje ich dane w bazie.

Takie działanie, a w zasadzie jego brak, może mieć negatywne skutki w przyszłości, kiedy sytuacja na rynku pracy czy w danej branży będzie mniej sprzyjająca dla firm – uważa Marcin Sieńczyk.

Firmy nie są też szczególnie zainteresowane tym, jak kandydaci oceniają procesy rekrutacyjne w ich firmach. Co piąta firma nie widzi potrzeby badania ich opinii, a 4 na 10 pyta kandydatów o ich wrażenia, ale tylko raz na jakiś czas. Pracodawcy nie są też zbyt skłonni, by postawić się w roli kandydata i samemu sprawdzić, jak wygląda proces rekrutacyjny w ich firmie.

Największa grupa pracodawców (64%) sprawdza publikowane przez siebie oferty pracy, ale już tylko niespełna połowa weryfikuje informacje zawarte w firmowej zakładce Kariera, a zaledwie 37% z nich próbowało aplikować na własne ogłoszenie za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego.

 

Kandydaci wymagający

Deklaracje firm nie pokrywają się z tym, co mówią o procesach rekrutacji przebadani kandydaci. Ci w większość uważają, że firmy nie dbają o ich potrzeby w tym względzie. Oczekują natomiast przede wszystkim tego, że pracodawcy będą się z nimi komunikować, by wiedzieli, jaki jest ich status w procesie rekrutacji (zadeklarowało tak 77% z nich).

Równie ważne jest dla nich to, by firmy dawały im informację zwrotną, dlaczego nie dostali pracy i jakich kompetencji im brakuje. Jak wynika z badania, aż 73% kandydatów nigdy nie zostało poinformowanych, dlaczego nie zostało przyjętych i co powinni poprawić, by móc starać się o pracę na podobnym stanowisku
w przyszłości

To oczywiście wyzwanie dla rekruterów, bo jak wynika z dyskusji członków Koalicji, często po prostu trudno udzielić szczegółowej informacji zwrotnej na temat kompetencji kandydatów, jeśli w procesie rekrutacyjnym uczestniczy kilkaset albo nawet kilka tysięcy osób - ocenia Julia Matulewicz, ekspertka eRecruitera, zajmująca się zagadnieniem Candidate Experience.

- By ograniczyć liczbę kandydatów niespełniających potrzeb firmy, warto dobrze przygotować komunikację z potencjalnymi pracownikami (np. poprzez zakładkę Kariera), by już na samym początku procesu rekrutacji byli oni świadomi, jak wygląda kultura organizacyjna firmy i jakie wymagania ma pracodawca – dodaje.

Ponad połowa badanych kandydatów (56%) uważa, że przejawem przyjaznej rekrutacji byłoby umieszczanie informacji o wynagrodzeniu w ofercie pracy. Tym oczekiwaniom zdaniem członków Koalicji może być jednak trudno sprostać, bo w Polsce ta kwestia jest uwarunkowana przede wszystkim kulturowo.

Pewnym rozwiązaniem mogłoby być stosowanie swego rodzaju filtrów w formularzach rekrutacyjnych. Kandydat już na pierwszym etapie rekrutacji mógłby zaznaczyć, jakie są jego oczekiwania finansowe, co dałoby rekruterowi pogląd czy rekrutacja ma szanse zakończyć się pomyślnie.

 

Przyjazna_rekrutacja_wyniki_infografika1

Wnioski

Wyniki badania pokazują, że jest jeszcze wiele zrobienia w temacie przyjaznej rekrutacji, by firmy znalazły rozwiązania spełniające oczekiwania kandydatów.

- Naszym zdaniem ta rozbieżność wynika przede wszystkim z tego, że pracodawcom wydaje się, że wystarczy wysłać informację zwrotną o dotarciu aplikacji kandydata, by być odbieranym, jako firma przyjazna kandydatom. Oczywiście cieszy nas fakt, że wiele firm dostrzega już taką potrzebę i robi chociaż ten pierwszy krok, ale jak się okazuje dla kandydatów to za mało. Jest to pole do dalszej pracy dla naszej Koalicji mówi Marcin Sieńczyk.

 

Informacja o badaniu

Badanie Candidate Experience składało się z dwóch części. Opinie kandydatów na temat przyjaznej rekrutacji zebrano podczas realizacji badania „Specjaliści na rynku pracy”, przeprowadzonego przez portal Pracuj.pl na użytkownikach portalu zajmujących stanowiska specjalistyczne, menedżerskie i wyższe, posiadających co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe. Badanie zrealizowano w dniach 24.09-4.10.2013. Ankietę wypełniły łącznie 3021 osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy brały udział w procesie rekrutacyjnym. Opinie pracodawców zebrano w ramach badania „Candidate Experience”, przeprowadzonego przez eRecruitment Solutions, wśród osób zajmujących się procesami rekrutacyjnymi w firmach. Badanie zostały zrealizowane metodą ankiety dostępnej on-line w dniach 24.09-14.10.2013. Ankietę wypełniły 554 osoby.