Pracodawcy w Polsce mają coraz większe problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników, dlatego coraz większą wagę przywiązują do prowadzonych rekrutacji. Niemal 75% przedstawicieli firm uważa, że dba o relacje z kandydatami do pracy.

 

Jednocześnie zwiększyła się liczba kandydatów, którzy twierdzą, że pracodawcy w ogóle nie dbają o ten obszar swojego biznesu, z 57% w 2014 r. do 64% – wynika z 3. edycji badania „Candidate Experience” przeprowadzonego z inicjatywy eRecruiter i Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji.

Według ekspertów, rozdźwięk pomiędzy opiniami ubiegających się o pracę a firmami wskazuje z jednej strony, na coraz większą świadomość pracodawców dotyczącą inwestowania w dobre relacje z kandydatami, z drugiej zaś, że kandydaci czują się pewniej na rynku pracy i w związku z tym są coraz bardziej wymagający.

- Wnioski wypływające ze zrealizowanej przez nas kolejnej edycji badania „Candidate Experience” są dla rynku pracy bardzo pozytywne. Oznaczają, że działania na polu candidate experience, które w Europie Zachodniej czy Stanach Zjednoczonych są już standardem, na dobre zapuszczają korzenie również w Polsce. Z roku na rok widzimy, że coraz więcej firm udoskonala swoje praktyki w tym obszarze, bo zdaje sobie sprawę, że przekłada się to na prowadzony przez nich biznes. Potwierdzają to wyniki ankiety – aż 75% zapytanych pracodawców uważa, że wrażenia kandydatów wyniesione z procesu rekrutacji mają wpływ na postrzeganie przez nich produktów i usług firmy, która taką rekrutację prowadziła – mówi Katarzyna Trzaska, koordynator Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji.

Pracodawcy nadal ignorują wagę informowania kandydatów

Z najnowszej edycji badania „Candidate Experience” przeprowadzonego przez eRecruiter i Koalicję na rzecz Przyjaznej Rekrutacji wynika, że choć aż 3/4 pracodawców twierdzi, że dba o relacje z kandydatami, nadal mniejszość (39%) wysyła informację zwrotną o przebiegu rekrutacji do wszystkich kandydatów.

Część respondentów kontaktuje się tylko z wybranymi osobami, zamieszczając taką informację w ofercie pracy (37%), natomiast aż 18% firm informuje o przebiegu rekrutacji wyłączenie tych, którzy zostali zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Pracodawcy nie przykładają także wagi do informowania kandydatów o tym, jak wygląda proces rekrutacyjny w danej firmie. Jedynie co piąty przedstawiciel działu HR wysyła maila informację na ten temat każdemu, kto zaaplikował na ofertę pracy (21%), a co drugi zapytany (55%) udziela szczegółowych informacji tylko osobom zaproszonym na spotkanie.

- Uzyskane wyniki pokazują, że nadal większość pracodawców ma problem z udzielaniem rzetelnej informacji każdej aplikującej na ofertę pracy osobie. A warto pamiętać, że ona się kandydatom po prostu należy. Zwłaszcza, że ignorowanie odrzuconych osób może mieć negatywne odbicie w rekrutacjach prowadzonych w przyszłości, ale też przełożyć się na działalność biznesową i postrzeganie pracodawcy – podkreśla Izabela Bartnicka, ekspert eRecruiter.

Wsparciem dla pracodawców, którzy chcą pozyskiwać odpowiednich kandydatów oraz budować swój wizerunek, są platformy rekrutacyjne. Komunikację z kandydatami usprawnia na przykład eRecruiter, który pozwala jednym kliknięciem wysyłać zbiorowe wiadomości, jednocześnie dając kandydatowi poczucie indywidualnego traktowania. Co więcej, przypomni rekruterowi o konieczności podziękowania kandydatom np. po zakończeniu procesu.

Kandydat świadomy, więc wymagający

W tym roku specjaliści jeszcze bardziej niż w zeszłym są przekonani, że pracodawcy nie przywiązują wagi do dbania o candidate experience. Podczas gdy większość firm twierdzi, że dba o kandydatów, aż 64% ubiegających się o pracę tej opinii zaprzecza. W szczególności firmy wciąż mają największy problem z udzielaniem informacji zwrotnej.

Tylko co drugi kandydat zgłaszając swoją kandydaturę na dane stanowisko pracy, otrzymuje potwierdzenie, że aplikacja dotarła do pracodawcy. Zdecydowanie gorzej sytuacja wygląda w przypadku kandydatów odrzuconych, spośród których jedynie 17% otrzymuje informację o niezakwalifikowaniu się do następnego etapu procesu rekrutacji, a kolejne 17% nie otrzymuje żadnej informacji.

- Pracownicy są bardzo uważnymi obserwatorami tego, co dzieje się w gospodarce i na rynku pracy. Dostrzegają, że z ich perspektywy sytuacja ulega lekkiej poprawie, a w z związku z tym są trochę odważniejsi i stawiają większe wymagania. Jednak nie ograniczają się wyłączenie do negocjowania wyższego wynagrodzenia czy dodatkowych benefitów, ale liczy się dla nich ogólne wrażenie już od momentu pierwszego styku z potencjalnym pracodawcą, czyli podczas rekrutacji – podkreśla Katarzyna Trzaska.

- Wyniki 3. edycji badania „Candidate Experience”, podobnie jak rok temu, pokazują, że przed firmami, a w szczególności specjalistami ds. HR, jest jeszcze sporo pracy w zakresie doszlifowania procesu rekrutacyjnego. Pogłębiająca się rozbieżność między deklaracjami firm a opiniami kandydatów powinna skłonić do podejmowania przez pracodawców kolejnych kroków w celu uzyskania większej przychylności ze strony potencjalnych pracowników. Cieszy nas jednak, że coraz więcej firm dostrzega potrzebę dbania o relację z kandydatami – podsumowuje Izabela Bartnicka z eRecruiter.

Metodologia badania

3. edycja badania „Candidate Experience” składa się z dwóch części. Opinie kandydatów na temat rekrutacji zostały zebrane podczas realizacji badania „Specjaliści na rynku pracy”, przeprowadzonego przez portal Pracuj.pl na użytkownikach portalu zajmujących stanowiska specjalistyczne, menedżerskie i wyższe, posiadających co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 1-16.10.2015. Ankietę wypełniło łącznie 808 osób, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy brały udział w procesie rekrutacyjnym. Opinie pracodawców zostały zebrane w ramach badania „Candidate Experience”, przeprowadzonego przez eRecruitment Solutions, wśród osób zajmujących się procesami rekrutacyjnymi w firmach.

Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety online w dniach 1-16.10.2015. Ankietę wypełniło łącznie 707 osób.

Badanie „Candidate Experience” zostało przeprowadzone z inicjatywy Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji. Koalicja istnieje od kwietnia 2013 r. i w tym momencie liczy niemal 200 firm, które chcą promować dobre praktyki w rekrutacji.

 

Źródło: eRecruiter