Już 17 kwietnia pod hasłem „Art of HR” rusza wiosenna edycja otwartych seminariów dedykowanych managerom działów Human Resources. Seminaria odbędą się w największych miastach w Polsce.

Art of HR” jest częścią realizowanego w tym roku przez Altkom Akademię ogólnopolskiego cyklu ponad 50 seminariów biznesowych, obejmujących pełen zakres oferty szkoleniowej firmy. Począwszy od obszaru kompetencji osobistych, społecznych, z zakresu zarządzania projektami i procesami biznesowymi, prawa, finansów i kadr, aż po narzędzia i technologie informatyczne. Ich głównym celem jest zapoznanie managerów jednostek biznesowych różnego szczebla w organizacjach z nowoczesnymi narzędziami, technologiami, metodykami i podejściami wspierającymi zarządzanie, jakie nowoczesna edukacja oferuje dziś biznesowi.

Tematyka wiosennej edycji spotkań „Art of HR” zawarta pod ogólnym tytułem „Talent przyszłości – wyzwania HR wobec potencjału kompetencyjnego przyszłego rynku pracy”, obejmuje ważne i aktualne z punktu widzenia działów personalnych zagadnienia, w tym trendy i prognozy dotyczące rynku pracy oraz nowe podejście i narzędzia wykorzystywane w procesie rozwoju pracowników, takie jak learntainment czy grywalizacja. Seminaria organizowane w formie wykładu, prezentacji interaktywnych i studium przypadku poprowadzą eksperci Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, doświadczeni praktycy w poszczególnych dziedzinach oraz trenerzy Altkom Akadmii. W programie znalazł się także case study dotyczący przykładu wdrażania zmian w organizacji z zastosowaniem wspomnianych narzędzi.

Rynek pracy, a tym samym działy Human Resources, poszukują specyficznych kompetencji. Multidyscyplinarność nowych zawodów, nie znanych jeszcze przed dekadą, oraz awangardowe dla generacji XX wieku modele komunikowania się, będą wyznaczały trendy w strategiach nie tylko social networking recruitment. Generacja Z, już dzisiaj nazywana Gen @ lub Gen I (internet), komunikuje się, zdobywa wiedzę i umiejętności nie tylko w sieci ale też w formie wycinkowych, ikonograficznych, intuicyjnych pakietów informacji. Informacja to dla nich nie sama treść, ale konglomerat wielu wrażeń i wieloznaczności. Ten model zdobywania informacji – czyli uczenia się – stanie się kluczowym czynnikiem sukcesu dla pozyskiwania oraz rozwoju kompetencji. Przygotowanie się na warunki rynku kompetencji pracowników, których nie jesteśmy dzisiaj w stanie nawet określić w zarysie, staje się dla działów HR formą aktywności z zakresu designu. Nasze spotkanie Art of HR jest miejscem dyskusji nad narzędziami zarządzania rozwojem kompetencji w oparciu o najnowszą wiedzę neuronaukę oraz narzędzi z awangardy modelu komunikowania się charakterystycznego dla Generacji Y i Z.” -dodaje Rafał Cieplak, Kierownik ds. Rozwoju Biznesu w Altkom Akademii

Więcej informacji na temat pierwszej edycji projektu „Art of HR” oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej wydarzenia http://szkolenia.altkom.pl/seminaria-altkom-akademii-art-of-hr/articles/seminaria-altkom-akademii-art-of-hr.html.